باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 405
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 213
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 293
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 197
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 248
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 574
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 100
 • تیسفون
 • 373
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 735
 • تیسفون
 • 334
 • باغ ویلا 1000 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 89
 • شهرک والفجر
 • 272
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 21
 • ویلادشت
 • 270
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 534
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 560
 • تیسفون
 • 376
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 512
 • یوسف آباد
 • 458
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 507
 • یوسف آباد
 • 493
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 48
 • لم آباد
 • 398
 • باغ ویلا 3000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 81
 • لم آباد
 • 465
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 539
 • محمدشهر
 • 425
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 563
 • خوشنام
 • 315
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 596
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 643
 • شهریار
 • 364
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 645
 • تیسفون
 • 496

باغ ویلا ویژه