باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 45
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1018
 • شهریار
 • 432
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1017
 • شهریار
 • 358
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1015
 • کردزار
 • 489
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 682
 • باغ ویلا 480 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1011
 • ملارد
 • 612
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1008
 • محمدشهر
 • 582
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 994
 • شهریار
 • 702
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 978
 • کردامیر
 • 421
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 971
 • خوشنام
 • 666
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 2062
 • باغ ویلا 10000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 949
 • کردزار
 • 720
 • باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 864
 • باغ ویلا 1300 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 2347
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 934
 • ملارد
 • 701
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 1903
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 1940
 • باغ ویلا 10000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 735
 • باغ ویلا 700 متری در یبارک شهریار

 • کد: 891
 • یبارک
 • 1601
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 889
 • خوشنام
 • 577
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 2067

باغ ویلا ویژه