باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 889
 • خوشنام
 • 115
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 954
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 858
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 410
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 538
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 396
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 341
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 829
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 100
 • تیسفون
 • 497
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 735
 • تیسفون
 • 413
 • باغ ویلا 1000 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 89
 • شهرک والفجر
 • 357
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 21
 • ویلادشت
 • 344
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 737
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 560
 • تیسفون
 • 466
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 512
 • یوسف آباد
 • 604
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 507
 • یوسف آباد
 • 614
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 48
 • لم آباد
 • 512
 • باغ ویلا 3000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 81
 • لم آباد
 • 615
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 539
 • محمدشهر
 • 559
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 563
 • خوشنام
 • 403
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 922

باغ ویلا ویژه