باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1082
 • لم آباد
 • 208
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1076
 • شهریار
 • 289
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1075
 • قشلاق
 • 407
 • باغ ویلا 1015 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1074
 • شهریار
 • 273
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1069
 • شهریار
 • 606
 • باغ ویلا 550 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1064
 • شهریار
 • 622
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1063
 • کردزار
 • 579
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1061
 • ملارد
 • 371
 • باغ ویلا 850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1055
 • شهریار
 • 941
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1052
 • کردزار
 • 1057
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 876
 • کردزار
 • 1869
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1030
 • لم آباد
 • 780
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1028
 • کردزار
 • 604
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 1257
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1018
 • شهریار
 • 1728
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1017
 • شهریار
 • 1519
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1015
 • کردزار
 • 1966
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 1502
 • باغ ویلا 480 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1011
 • ملارد
 • 1402
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1008
 • محمدشهر
 • 1843
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 994
 • شهریار
 • 1268

باغ ویلا ویژه