باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 826
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 1105
 • باغ ویلا 10000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 178
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 190
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 889
 • خوشنام
 • 225
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 1291
 • باغ ویلا 1070 متری در کردزار شهریار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 373
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 1063
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 635
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 676
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 546
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 422
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 1063
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 100
 • تیسفون
 • 635
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 735
 • تیسفون
 • 498
 • باغ ویلا 1000 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 89
 • شهرک والفجر
 • 439
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 21
 • ویلادشت
 • 433
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 933
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 560
 • تیسفون
 • 583
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 512
 • یوسف آباد
 • 744
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 507
 • یوسف آباد
 • 737

باغ ویلا ویژه