باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 307
 • باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 399
 • باغ ویلا 1600 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 1524
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 1303
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 1462
 • باغ ویلا 10000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 384
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 379
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 889
 • خوشنام
 • 321
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 672
 • شهرک والفجر
 • 1651
 • باغ ویلا 1070 متری در کردزار شهریار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 458
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 1254
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 811
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 809
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 744
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 784
 • شهریار
 • 535
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 1314
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 100
 • تیسفون
 • 846
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 735
 • تیسفون
 • 618
 • باغ ویلا 1000 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 89
 • شهرک والفجر
 • 529
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 21
 • ویلادشت
 • 542
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 691
 • شهرک والفجر
 • 1218

باغ ویلا ویژه