باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 3093
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1108
 • کردزار
 • 944
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1099
 • ملارد
 • 430
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1097
 • ملارد
 • 544
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1091
 • ملارد
 • 978
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 765
 • کردزار
 • 3613
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1082
 • لم آباد
 • 791
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1076
 • شهریار
 • 663
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1075
 • قشلاق
 • 954
 • باغ ویلا 1015 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1074
 • شهریار
 • 593
 • باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1069
 • شهریار
 • 988
 • باغ ویلا 550 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1064
 • شهریار
 • 1255
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1063
 • کردزار
 • 1017
 • باغ ویلا 850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1055
 • شهریار
 • 1695
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1052
 • کردزار
 • 1837
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1030
 • لم آباد
 • 1069
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1028
 • کردزار
 • 842
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 1641
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1018
 • شهریار
 • 2157
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1017
 • شهریار
 • 1954
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1015
 • کردزار
 • 2417

باغ ویلا ویژه