باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد

 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1030
 • لم آباد
 • 340
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1028
 • کردزار
 • 282
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 826
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1018
 • شهریار
 • 1262
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1017
 • شهریار
 • 1073
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1015
 • کردزار
 • 1447
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 1145
 • باغ ویلا 480 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1011
 • ملارد
 • 1067
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1008
 • محمدشهر
 • 1209
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 994
 • شهریار
 • 1012
 • باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 978
 • کردامیر
 • 540
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 971
 • خوشنام
 • 986
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 2467
 • باغ ویلا 10000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 949
 • کردزار
 • 931
 • باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار

 • کد: 937
 • کردزار
 • 1082
 • باغ ویلا 1300 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 661
 • وحیدیه
 • 2720
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 934
 • ملارد
 • 844
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 2168
 • باغ ویلا 10000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 857
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 889
 • خوشنام
 • 683
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 1661

باغ ویلا ویژه