باغ ویلا از 1/5 تا 2 میلیارد (صفحه 2)

 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 560
 • تیسفون
 • 717
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 512
 • یوسف آباد
 • 939
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 507
 • یوسف آباد
 • 895
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 48
 • لم آباد
 • 863
 • باغ ویلا 3000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 81
 • لم آباد
 • 926
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 539
 • محمدشهر
 • 964
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 563
 • خوشنام
 • 617
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 643
 • شهریار
 • 770
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 645
 • تیسفون
 • 1217
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 681
 • خوشنام
 • 1102

باغ ویلا ویژه