باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 999
 • محمدشهر
 • 227
 • باغ ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 984
 • وحیدیه
 • 186
 • باغ ویلا 600 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 969
 • خوشنام
 • 460
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 966
 • لم آباد
 • 314
 • باغ ویلا 570 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 961
 • ویلادشت
 • 270
 • باغ ویلا 480 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 624
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 601
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 944
 • قشلاق
 • 304
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 938
 • قشلاق
 • 399
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 1817
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 1555
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 466
 • باغ ویلا 700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 911
 • ابراهیم اباد
 • 959
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 1216
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 613
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 456
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 830
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 569
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 799
 • باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 740
 • محمدشهر
 • 1493
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 887

باغ ویلا ویژه