باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1057
 • ملارد
 • 1007
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1026
 • لم آباد
 • 871
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1019
 • ملارد
 • 1597
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 999
 • محمدشهر
 • 2416
 • باغ ویلا 1000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 984
 • وحیدیه
 • 801
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 980
 • لم آباد
 • 2548
 • باغ ویلا 600 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 969
 • خوشنام
 • 2180
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 966
 • لم آباد
 • 926
 • باغ ویلا 480 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 1474
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 948
 • کردزار
 • 1657
 • باغ ویلا 900 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 944
 • قشلاق
 • 805
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 3160
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 2698
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 1063
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 2528
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 1059
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 730
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 1350
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 876
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 1250
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 1769

باغ ویلا ویژه