باغ ویلا از 750 تا 1 میلیارد

 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 321
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 165
 • باغ ویلا 700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 911
 • ابراهیم اباد
 • 596
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 544
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 333
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 263
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 460
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 718
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 798
 • کردزار
 • 383
 • باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 449
 • باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 740
 • محمدشهر
 • 925
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 552
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 559
 • ویلادشت
 • 525
 • باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 86
 • ابراهیم اباد
 • 468
 • باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 824
 • باغ ویلا 800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 675
 • محمدشهر
 • 1232
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 697
 • باغ ویلا 1300 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 63
 • خوشنام
 • 877
 • باغ ویلا 500 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 44
 • تیسفون
 • 856
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 751
 • باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 550
 • کردامیر
 • 1250

باغ ویلا ویژه