باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • فروش باغ ویلا 3000 متری در زیبادشت محمدشهر
 • کد: 56
 • زیبادشت
 • 769
 • فروش باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد
 • کد: 603
 • خوشنام
 • 347
 • فروش باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر
 • کد: 723
 • زیبادشت
 • 293
 • فروش باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت
 • کد: 704
 • یوسف آباد
 • 307
 • فروش باغ ویلا 2200 متری در محمدشهر محمدشهر
 • کد: 697
 • محمدشهر
 • 312
 • فروش باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت
 • کد: 512
 • یوسف آباد
 • 356
 • فروش باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت
 • کد: 507
 • یوسف آباد
 • 399
 • فروش باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار
 • کد: 435
 • کردزار
 • 349
 • فروش باغ ویلا 3000 متری در لم آباد ملارد
 • کد: 81
 • لم آباد
 • 368
 • فروش باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر
 • کد: 501
 • زیبادشت
 • 436
 • فروش باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر
 • کد: 528
 • زیبادشت
 • 319
 • فروش باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار
 • کد: 550
 • کردامیر
 • 398
 • فروش باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد
 • کد: 548
 • قشلاق
 • 424
 • فروش باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت
 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 325
 • فروش باغ ویلا 2400 متری در ارسطو صفادشت
 • کد: 608
 • ارسطو
 • 367
 • فروش باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد
 • کد: 580
 • خوشنام
 • 287
 • فروش باغ ویلا 3000 متری در دهکده ویلایی باران ملارد
 • کد: 628
 • دهکده ویلایی باران
 • 339
 • فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار
 • کد: 643
 • شهریار
 • 287
 • فروش باغ ویلا 2150 متری در زیبادشت محمدشهر
 • کد: 669
 • زیبادشت
 • 300
 • فروش باغ ویلا 2400 متری در صفادشت ملارد
 • کد: 686
 • صفادشت
 • 252
 • فروش باغ ویلا 2150 متری در زیبادشت محمدشهر
 • کد: 689
 • زیبادشت
 • 372

باغ ویلا ویژه