| خرید | فروش

 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 922
 • کردزار
 • 4
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 921
 • شهریار
 • 6
 • باغ ویلا 1100 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 920
 • وحیدیه
 • 11
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 11
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 8
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 917
 • خوشنام
 • 14
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 37
 • باغ ویلا 10000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 43
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 53
 • باغ ویلا 1200 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 55
 • باغ ویلا 2000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 912
 • وحیدیه
 • 79
 • باغ ویلا 700 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 911
 • ابراهیم اباد
 • 166
 • باغ ویلا 1430 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 910
 • محمدشهر
 • 104
 • باغ ویلا 620 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 909
 • محمدشهر
 • 252
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 908
 • ملارد
 • 133
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 209
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 906
 • کردزار
 • 323
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 239
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 346
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 903
 • خوشنام
 • 201
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 218

باغ ویلا ویژه