درخت

  • 1396/08/09
  • 17:17
  • املاک پدر

میزان آب مصرفی درختان در باغ ویلا

در خرید باغ ویلا باید به این توجه داشت که آب مورد نیاز برای درختان از چه راهی تامین خواهد شد.برخی از باغ ویلاها دارای سهمیه آب کشاورزی میباشد که میتوان با استفاده از این سهمیه محوطه خارجی باغ ویلا را ...

  • 1396/08/01
  • 13:01
  • املاک پدر

معرفی درختچه های زینتی مقاوم برای فضای سبز

دیزاین فضای خارجی در باغ ویلا بسیار حائز اهمیت است چرا که هدف از خرید باغ ویلا برخورداری از طبیعت است اما نگهداری از از این طبیعت کار ساده ای نیست و مستلزم مهارت گلکاری و...