رنگ کردن سقف

  • 1397/09/11
  • 15:26
  • املاک پدر

سقف های رنگی رنگی برای باغ ویلا

شاید رنگ کردن سقف به رنگی جز سفید، کمی نا متعارف به نظر برسد. ولی همین حرکت جسورانه میتواند فضای داخلی باغ ویلا را تغییر بدهد. سقفی که به رنگی غیر از سفید رنگ شده باشد، میتواند توجه هر مخاطبی را به خودش جلب کند. ..