روستای فرخ آباد

  • 1397/03/17
  • 13:50
  • املاک پدر

معرفی کردامیر و فرخ آباد

یکی از بهترین و زیباترین روستاهای واقع در شهریار که در غرب استان تهران واقع شده است کردامیر می باشد، روستای کردامیر مطابق سرشماری هایی که در سال 1390 انجام شده است جمعیت آن برابر با 1.898 نفر است...