مراقبت از گلدان‌ها در سفر

  • 1397/06/20
  • 14:51
  • املاک پدر

آبیاری گیاهان در مواقع مسافرت

یکی از مهم ترین دغدغه های مسافران آبیاری گیاهان در طول سفر است.اما اگر اصول آبیاری صحیح و مراقبت از گلدان‌ها حتی در سفر را بدانید، ‌دیگر نگران تعطیلات  و خشك شدن گیاهان نخواهید بود.