گل کاغذی

  • 1397/07/11
  • 14:54
  • املاک پدر

گیاهان مقاوم به کم آبی

بحران کم آبی و خشکسالی گریبان گیر کشورمان شده و فعالیت کشاورزی خیلی از مناطق ایران را مختل کرده است . وجود گیاهان و درختان برای زیبایی باغ ویلا ها الزامی هستند.