مرغداری

برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 160000 متر مرغداری در ملارد ملارد
  • اجاره و فروش مرغداری فعال در بهترین موقعیت ملارد

  • اجاره و فروش مرغداری فعال در بهترین موقعیت ملارد

  • کد: S100
  • ملارد
  • 1373

املاک صنعتی ویژه ویژه