لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه محمدشهر (صفحه3 )

 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 6715
 • 3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 2772
 • 560 متر باغ ویلا در محمدشهر کرج

 • کد: 832
 • محمدشهر
 • 3012
 • 6250 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 2946
 • 2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمدشهر

 • کد: 831
 • محمدشهر
 • 1989
 • 2500 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 3377
 • 1050 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 816
 • محمدشهر
 • 1632
 • باغ ویلای 1200 متری در محمدشهر

 • کد: 817
 • محمدشهر
 • 3134
 • 1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمدشهر

 • کد: 843
 • محمدشهر
 • 1311
 • 1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمدشهر

 • کد: 840
 • محمدشهر
 • 1942
 • 4375 متر باغ و 720 متر ویلای اروپایی و لوکس

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 10744
 • 2040 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 786
 • زیبادشت
 • 2544
 • 2600 متری در شهرک باغ ویلایی زیبادشت

 • کد: 785
 • زیبادشت
 • 2453
 • 2030 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 781
 • زیبادشت
 • 3074
 • 2700 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 3993
 • 1080 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 776
 • محمدشهر
 • 2106
 • باغ ویلایی در محمدشهر با متراژ 1900

 • کد: 774
 • محمدشهر
 • 3874
 • 1480 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 768
 • زیبادشت
 • 2501
 • باغ ویلا 20300 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 752
 • محمدشهر
 • 2895
 • 2200 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 749
 • محمدشهر
 • 1599
 • باغ ویلا 1300 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 748
 • زیبادشت
 • 4568

باغ ویلا ویژه در محمدشهر