لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه محمدشهر (صفحه3 )

 • 6250 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 2752
 • 2000 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمدشهر

 • کد: 831
 • محمدشهر
 • 1892
 • 2500 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 3143
 • 1050 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 816
 • محمدشهر
 • 1523
 • باغ ویلای 1200 متری در محمدشهر

 • کد: 817
 • محمدشهر
 • 3003
 • 1500 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمدشهر

 • کد: 843
 • محمدشهر
 • 1240
 • 1100 متر باغ ویلا در کرج منطقه محمدشهر

 • کد: 840
 • محمدشهر
 • 1844
 • 4375 متر باغ و 720 متر ویلای اروپایی و لوکس

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 10159
 • 2040 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 786
 • زیبادشت
 • 2361
 • 2600 متری در شهرک باغ ویلایی زیبادشت

 • کد: 785
 • زیبادشت
 • 2306
 • 2030 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 781
 • زیبادشت
 • 2922
 • 2700 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 3778
 • 1080 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 776
 • محمدشهر
 • 1966
 • باغ ویلایی در محمدشهر با متراژ 1900

 • کد: 774
 • محمدشهر
 • 3722
 • 1480 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 768
 • زیبادشت
 • 2310
 • باغ ویلا 20300 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 752
 • محمدشهر
 • 2648
 • 2200 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 749
 • محمدشهر
 • 1500
 • باغ ویلا 1300 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 748
 • زیبادشت
 • 4332
 • باغ ویلا لوکس 2700 متری در قلب محمدشهر

 • کد: 709
 • محمدشهر
 • 2072
 • 7000 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 743
 • زیبادشت
 • 3389
 • 3052 باغ ویلا در منطقه زیبادشت

 • کد: 742
 • زیبادشت
 • 2350

باغ ویلا ویژه در محمدشهر