لیست آگهی های باغ ویلا (صفحه19 )

 • 2100 متر باغ ویلا در محمدشهر منطقه زیبادشت

 • کد: 501
 • زیبادشت
 • 1558
 • 1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 82
 • کردزار
 • 862
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 2947
 • باغ ویلا 2000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 524
 • ارسطو
 • 1226
 • 2100 متر باغ ویلا در زیبادشت

 • کد: 528
 • زیبادشت
 • 1350
 • باغ ویلا 1700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 93
 • زیبادشت
 • 1465
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 539
 • محمدشهر
 • 1354
 • باغ ویلا 1250 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 549
 • شهرک والفجر
 • 4693
 • باغ ویلا 2500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 550
 • کردامیر
 • 2117
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 551
 • شهریار
 • 1567
 • باغ ویلا 1500 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 55
 • زیبادشت
 • 1214
 • 3000 متر باغ ویلا در ملارد

 • کد: 548
 • قشلاق
 • 1259
 • باغ ویلا در ملارد با مساحت 1075 متر

 • کد: 562
 • دهکده ویلایی باران
 • 2487
 • باغ ویلای 2400 متری در صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 985
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 563
 • خوشنام
 • 776
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 2840
 • باغ ویلا 2000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 575
 • لم آباد
 • 1133
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 584
 • زیبادشت
 • 1163
 • باغ ویلا 2400 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 608
 • ارسطو
 • 1174
 • 1500 متر باغ ویلا در ملارد

 • کد: 620
 • ملارد
 • 1477
 • باغ ویلا 1630 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 621
 • ویلادشت
 • 1209

باغ ویلا ویژه