لیست آگهی های باغ ویلا (صفحه6 )

 • 1700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردامیر

 • کد: 853
 • کردامیر
 • 381
 • 750 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

 • کد: 851
 • خوشنام
 • 807
 • 900 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 627
 • 1020 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 1065
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 1220
 • 1200 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 835
 • محمدشهر
 • 618
 • 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه اندیشه

 • کد: 837
 • شهریار
 • 913
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 808
 • کردزار
 • 1479
 • 2500 متر باغ ویلا در ملارد منطقه خوشنام

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 346
 • 600 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 850
 • شهریار
 • 533
 • 3500 متر باغ ویلا در محمد شهر منطقه زیبا دشت

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 495
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 848
 • کردزار
 • 334
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 847
 • شهریار
 • 364
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه فردوسیه

 • کد: 846
 • فردوسیه
 • 394
 • 560 متر باغ ویلا در محمدشهر کرج

 • کد: 832
 • محمدشهر
 • 798
 • 1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 411
 • 6250 متر باغ ویلا در محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 711
 • 1800 متر باغ ویلا در ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 712
 • 1050 متر باغ ویلا در کوچه پانیذ کردزار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 805
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 852

باغ ویلا ویژه