باغ ویلا های ارزان قیمت

 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 212
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 278
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 566
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 829
 • ملارد
 • 379
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 287
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 270
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 302
 • باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 608
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 326
 • باغ ویلا 1800 متری در یبارک شهریار

 • کد: 757
 • یبارک
 • 316
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 913
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 653
 • کردزار
 • 1423
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 496
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 775
 • باغ ویلا 500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 74
 • ویلادشت
 • 665
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 536
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 375
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 795
 • ملارد
 • 775
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 676
 • قشلاق
 • 442
 • باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 1068
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 798

باغ ویلا ویژه