باغ ویلا های دارای نگهبانی

 • باغ ویلا 5000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 750
 • ارسطو
 • 7873
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1412
 • ملارد
 • 490
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1402
 • قشلاق
 • 421
 • باغ ویلا 2890 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1268
 • وصال
 • 1278
 • باغ ویلا 600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1395
 • شهریار
 • 513
 • باغ ویلا 400 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1389
 • ملارد
 • 433
 • باغ ویلا 420 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1388
 • ملارد
 • 410
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 4789
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1453
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1301
 • شهریار
 • 1531
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 1636
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1387
 • ملارد
 • 579
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 10428
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 10554
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1371
 • خوشنام
 • 697
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1370
 • خوشنام
 • 669
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1369
 • لم آباد
 • 550
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 4766
 • باغ ویلا 1550 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1353
 • کردزار
 • 413
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا شمالی ملارد

 • کد: 1351
 • ملارد ویلا شمالی
 • 729
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1349
 • ملارد
 • 383

باغ ویلا ویژه