باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1290
 • شهریار
 • 12
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 11851
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 293
 • باغ ویلا 1000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1277
 • صفادشت
 • 257
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 2614
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 5954
 • باغ ویلا 750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1271
 • خوشنام
 • 546
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1269
 • لم آباد
 • 506
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 1596
 • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1264
 • لم آباد
 • 608
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1263
 • وصال
 • 991
 • باغ ویلا 1000 متری در مهر آذين ملارد

 • کد: 1261
 • مهر آذين
 • 508
 • باغ ویلا 1200 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1256
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 483
 • باغ ویلا 9500 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1253
 • ارسطو
 • 785
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1251
 • شهریار
 • 610
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1199
 • ملارد
 • 2887
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1244
 • محمدشهر
 • 474
 • باغ ویلا 2000 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1239
 • ابراهیم اباد
 • 779
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1237
 • زیبادشت
 • 1405
 • باغ ویلا 430 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1236
 • ملارد
 • 1773
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1235
 • ملارد
 • 935

باغ ویلا ویژه