باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1307
 • لم آباد
 • 22
برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 3000 متر باغ ویلا در ملارد ملارد
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 2700
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 2137
 • باغ ویلا 1000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1304
 • ارسطو
 • 100
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 1303
 • تیسفون
 • 325
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1215
 • دهکده ویلایی باران
 • 3101
 • باغ ویلا 1870 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1297
 • ملارد
 • 231
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1235
 • ملارد
 • 1404
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 10437
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1263
 • وصال
 • 1850
 • باغ ویلا 3030 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 3013
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 14150
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1290
 • شهریار
 • 425
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 13082
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 558
 • باغ ویلا 1000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1277
 • صفادشت
 • 474
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1047
 • شهرک والفجر
 • 3253
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 6355
 • باغ ویلا 750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1271
 • خوشنام
 • 879
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1269
 • لم آباد
 • 712
 • باغ ویلا 1350 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1232
 • شهرک والفجر
 • 1930

باغ ویلا ویژه