باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1433
 • شهریار
 • 100
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1432
 • کردزار
 • 94
 • باغ ویلا 750 متری در کوشکک صفادشت

 • کد: 1430
 • کوشکک
 • 255
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 4274
 • باغ ویلا 1036 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1425
 • شهریار
 • 362
 • باغ ویلا 400 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1423
 • بهاران
 • 627
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 603
 • خوشنام
 • 4117
 • باغ ویلا 7000 متری در عباس آباد محمدشهر

 • کد: 1516
 • عباس آباد
 • 484
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1415
 • کردزار
 • 382
 • باغ ویلا 5000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 750
 • ارسطو
 • 8608
 • باغ ویلا 700 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1411
 • ملارد
 • 666
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 10289
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 5861
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 1684
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 1953
 • باغ ویلا 1013 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 11037
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1384
 • لم آباد
 • 517
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 11061
 • باغ ویلا 380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1372
 • خوشنام
 • 1126
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1370
 • خوشنام
 • 861
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1369
 • لم آباد
 • 646

باغ ویلا ویژه