باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 43
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 93
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 839
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 56
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 358
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 155
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 890
 • ملارد
 • 111
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 313
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 257
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 338
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 495
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 876
 • کردزار
 • 284
 • باغ ویلا 1000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 875
 • زیبادشت
 • 250
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 369
 • باغ ویلا 1830 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 871
 • قشلاق
 • 250
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 290
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 582
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 353
 • باغ ویلا 1024 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 860
 • زیبادشت
 • 330
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 858
 • خوشنام
 • 870
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 855
 • کردزار
 • 323

باغ ویلا ویژه