باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 3377
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1039
 • شهریار
 • 1920
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 5714
 • باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1145
 • شهریار
 • 217
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1143
 • کردامیر
 • 278
 • باغ ویلا 910 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1142
 • وحیدیه
 • 471
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 242
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 5570
 • باغ ویلا 1850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1133
 • شهریار
 • 377
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1129
 • شهریار
 • 496
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 4382
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1122
 • خوشنام
 • 533
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 1751
 • باغ ویلا 1300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1117
 • لم آباد
 • 418
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1115
 • شهرک والفجر
 • 728
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1114
 • لم آباد
 • 305
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 3590
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 3249
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 6390
 • باغ ویلا 2400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1112
 • شهریار
 • 825
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 583

باغ ویلا ویژه