باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 229
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 200
 • باغ ویلا 1150 متری در شهریار شهریار

 • کد: 634
 • شهریار
 • 1113
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 917
 • خوشنام
 • 322
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 297
 • باغ ویلا 10000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 915
 • وحیدیه
 • 183
 • باغ ویلا 1200 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 194
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 908
 • ملارد
 • 249
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 412
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 501
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 1184
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 311
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 953
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 429
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 890
 • ملارد
 • 315
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 682
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 443
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 585
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 880
 • ملارد
 • 829
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 876
 • کردزار
 • 459
 • باغ ویلا 1000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 875
 • زیبادشت
 • 504

باغ ویلا ویژه