باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1207
 • زیبادشت
 • 114
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1206
 • قشلاق
 • 299
 • باغ ویلا 1100 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1205
 • خوشنام
 • 228
 • باغ ویلا 900 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1204
 • ارسطو
 • 300
 • باغ ویلا 1250 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1201
 • کردامیر
 • 733
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1199
 • ملارد
 • 965
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1197
 • دهکده ویلایی باران
 • 1706
 • باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1195
 • کردزار
 • 1957
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 1099
 • باغ ویلا 1300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1117
 • لم آباد
 • 2077
 • باغ ویلا 1075 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1192
 • ملارد
 • 507
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1191
 • کردزار
 • 3234
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 681
 • خوشنام
 • 3867
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 5021
 • باغ ویلا 10000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1186
 • خوشنام
 • 1604
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1182
 • لم آباد
 • 1017
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1179
 • خوشنام
 • 1789
 • باغ ویلا 15000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1178
 • محمدشهر
 • 2171
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 5780
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1172
 • شهریار
 • 1270
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1170
 • شهریار
 • 1490

باغ ویلا ویژه