باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 1500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 754
 • قشلاق
 • 1844
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 5549
 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 897
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1157
 • شهریار
 • 645
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1155
 • خوشنام
 • 816
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1154
 • شهریار
 • 829
 • باغ ویلا 1800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1151
 • ملارد
 • 766
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 5285
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1039
 • شهریار
 • 3402
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 7753
 • باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1145
 • شهریار
 • 1007
 • باغ ویلا 1914 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1144
 • زیبادشت
 • 1691
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1143
 • کردامیر
 • 1098
 • باغ ویلا 910 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1142
 • وحیدیه
 • 1765
 • باغ ویلا 1600 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1141
 • شهریار
 • 744
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 6580
 • باغ ویلا 1850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1133
 • شهریار
 • 675
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1129
 • شهریار
 • 890
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 4761
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1122
 • خوشنام
 • 949
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2027

باغ ویلا ویژه