باغ ویلا های دوبلکس و سوبلکس

 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1326
 • وصال
 • 343
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 1321
 • تیسفون
 • 457
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1318
 • وصال
 • 275
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1314
 • قشلاق
 • 377
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1313
 • شهرک والفجر
 • 376
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1308
 • خوشنام
 • 436
 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1307
 • لم آباد
 • 542
برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 3000 متر باغ ویلا در ملارد ملارد
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 3222
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 2462
 • باغ ویلا 1000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1304
 • ارسطو
 • 274
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 1303
 • تیسفون
 • 810
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 1215
 • دهکده ویلایی باران
 • 3978
 • باغ ویلا 1870 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1297
 • ملارد
 • 373
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1235
 • ملارد
 • 1750
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 771
 • تیسفون
 • 11138
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1263
 • وصال
 • 2473
 • باغ ویلا 3030 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1222
 • شهریار
 • 3864
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 14751
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1290
 • شهریار
 • 527
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 14088
 • باغ ویلا 1020 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1278
 • شهریار
 • 720

باغ ویلا ویژه