باغ ویلا های فروش فوری

 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1282
 • کردزار
 • 281
 • باغ ویلا 1000 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 1267
 • یوسف آباد
 • 554
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1263
 • وصال
 • 991
 • باغ ویلا 1000 متری در مهر آذين ملارد

 • کد: 1261
 • مهر آذين
 • 508
 • باغ ویلا 750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1257
 • خوشنام
 • 1294
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1199
 • ملارد
 • 2887
 • باغ ویلا 1020 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 867
 • کردامیر
 • 7061
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 12991
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1225
 • کردزار
 • 1473
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1224
 • شهریار
 • 1374
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1191
 • کردزار
 • 5692
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1189
 • ملارد
 • 2824
 • باغ ویلا 10000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1186
 • خوشنام
 • 2737
 • باغ ویلا 2000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1179
 • خوشنام
 • 2885
 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1156
 • شهریار
 • 2836
 • باغ ویلا 850 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1055
 • شهریار
 • 7845
 • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1119
 • لم آباد
 • 6955
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 3341
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 4117
 • باغ ویلا 470 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 953
 • لم آباد
 • 8879
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 9345

باغ ویلا ویژه