باغ ویلا های لوکس

 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1213
 • کردامیر
 • 136
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1210
 • خوشنام
 • 107
 • باغ ویلا 525 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1209
 • ملارد
 • 132
 • باغ ویلا 525 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1208
 • ملارد
 • 130
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1207
 • زیبادشت
 • 433
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1206
 • قشلاق
 • 534
 • باغ ویلا 1100 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1205
 • خوشنام
 • 344
 • باغ ویلا 900 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 1204
 • ارسطو
 • 381
 • باغ ویلا 800 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1203
 • قشلاق
 • 1252
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1202
 • شهریار
 • 1217
 • باغ ویلا 1250 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1201
 • کردامیر
 • 819
 • باغ ویلا 1430 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1200
 • لم آباد
 • 675
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1199
 • ملارد
 • 1069
 • باغ ویلا 810 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1198
 • شهریار
 • 2086
 • باغ ویلا 830 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1196
 • کردزار
 • 2643
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1104
 • خوشنام
 • 5574
 • باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1195
 • کردزار
 • 2085
 • باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1194
 • شهریار
 • 2546
 • باغ ویلا 3380 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1193
 • خوشنام
 • 1166
 • باغ ویلا 1300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1117
 • لم آباد
 • 2172
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 956
 • خوشنام
 • 4670

باغ ویلا ویژه