باغ ویلا های کلاسیک

 • باغ ویلا 1350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1509
 • ملارد
 • 23
 • باغ ویلا 375 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1508
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 37
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1507
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 201
 • باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1505
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 738
 • باغ ویلا 4000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1499
 • وحیدیه
 • 1021
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1497
 • خوشنام
 • 443
 • باغ ویلا 1250 متری در بهاران شهریار

 • کد: 1496
 • بهاران
 • 878
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1492
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 416
 • باغ ویلا 2500 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1491
 • کهنز
 • 1168
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1489
 • کردزار
 • 669
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1486
 • یبارک
 • 783
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1485
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 918
 • باغ ویلا 720 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1484
 • ملارد
 • 998
 • باغ ویلا 1240 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1480
 • کهنز
 • 655
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1470
 • کردزار
 • 529
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1219
 • ملارد
 • 1679

باغ ویلا ویژه