باغ ویلا های گران قیمت

 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 230
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 950
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 1071
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 626
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1030
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 465
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 593
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 2643
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 643
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 794
 • شهریار
 • 548
 • باغ ویلا 2200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 342
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 2157
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 371
 • باغ ویلا 2700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 1319
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 745
 • تیسفون
 • 832
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 1336
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 585
 • محمدشهر
 • 2383
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 1543
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 1530
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 1155
 • باغ ویلا 2700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 709
 • محمدشهر
 • 605

باغ ویلا ویژه