باغ ویلا های گران قیمت

 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 60
 • باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1100
 • محمدشهر
 • 288
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 458
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 687
 • محمدشهر
 • 4320
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 4293
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 5002
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 942
 • خوشنام
 • 2388
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1095
 • خوشنام
 • 342
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 2175
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 220
 • باغ ویلا 1700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1072
 • محمدشهر
 • 876
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 826
 • باغ ویلا 1120 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1049
 • شهریار
 • 662
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 846
 • باغ ویلا 1000 متری در البرز البرز

 • کد: 1046
 • البرز
 • 1495
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 789
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 926
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1042
 • کردزار
 • 772
 • باغ ویلا 2000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 575
 • لم آباد
 • 1980
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 6335
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 997
 • محمدشهر
 • 1567

باغ ویلا ویژه