باغ ویلا تا 500 متر

 • باغ ویلا 480 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1322
 • ابراهیم اباد
 • 314
 • باغ ویلا 500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 1320
 • ویلادشت
 • 271
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1319
 • کردزار
 • 462
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1316
 • کردزار
 • 571
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1312
 • کردزار
 • 413
 • باغ ویلا 400 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1310
 • ملارد
 • 342
 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1307
 • لم آباد
 • 542
 • باغ ویلا 350 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1294
 • کردزار
 • 1937
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1288
 • کردامیر
 • 1008
 • باغ ویلا 400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1275
 • شهریار
 • 934
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1254
 • قشلاق
 • 2445
 • باغ ویلا 450 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1248
 • کردزار
 • 2575
 • باغ ویلا 400 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1245
 • کردزار
 • 3395
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1238
 • ملارد
 • 2788
 • باغ ویلا 430 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1236
 • ملارد
 • 2205
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1231
 • ملارد
 • 2124
 • باغ ویلا 500 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1227
 • وصال
 • 1525
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 5237
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1216
 • ملارد
 • 2194
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1212
 • ملارد
 • 1979
 • باغ ویلا 500 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1174
 • ابراهیم اباد
 • 5284

باغ ویلا ویژه