باغ ویلا تا 500 متر

 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1307
 • لم آباد
 • 22
 • باغ ویلا 350 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1294
 • کردزار
 • 1328
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1288
 • کردامیر
 • 756
 • باغ ویلا 400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1275
 • شهریار
 • 783
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1254
 • قشلاق
 • 2100
 • باغ ویلا 450 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1248
 • کردزار
 • 2393
 • باغ ویلا 400 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1245
 • کردزار
 • 3089
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1238
 • ملارد
 • 2475
 • باغ ویلا 430 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1236
 • ملارد
 • 2053
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1231
 • ملارد
 • 1934
 • باغ ویلا 500 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1227
 • وصال
 • 1399
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 5059
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1216
 • ملارد
 • 2049
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1212
 • ملارد
 • 1847
 • باغ ویلا 500 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1174
 • ابراهیم اباد
 • 5106
 • باغ ویلا 100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1159
 • شهریار
 • 4118
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1121
 • ملارد
 • 6700
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 551
 • شهریار
 • 7906
 • باغ ویلا 500 متری در شهرک ناز فردیس

 • کد: 1109
 • شهرک ناز
 • 4696
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1108
 • کردزار
 • 7396
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1105
 • شهریار
 • 4764

باغ ویلا ویژه