باغ ویلا تا 500 متر

 • سوله 406 متری در شهرک صنعتی صفادشت صفادشت

 • کد: S 105
 • شهرک صنعتی صفادشت
 • 8
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1091
 • ملارد
 • 306
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1086
 • ملارد
 • 494
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1036
 • کردزار
 • 2165
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1057
 • ملارد
 • 1356
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1056
 • شهریار
 • 613
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1032
 • لم آباد
 • 1072
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1026
 • لم آباد
 • 985
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1023
 • لم آباد
 • 851
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 1414
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1016
 • لم آباد
 • 1238
 • باغ ویلا 480 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1011
 • ملارد
 • 1574
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 936
 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1004
 • لم آباد
 • 3096
 • باغ ویلا 400 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 991
 • لم آباد
 • 2079
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 980
 • لم آباد
 • 2807
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 1439
 • باغ ویلا 480 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 958
 • کردامیر
 • 1570
 • باغ ویلا 470 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 953
 • لم آباد
 • 3845
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 938
 • قشلاق
 • 844
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 3326

باغ ویلا ویژه