باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد (صفحه 2)

 • باغ ویلا 700 متری در یبارک شهریار

 • کد: 891
 • یبارک
 • 1031
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 882
 • کردزار
 • 689
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 808
 • کردزار
 • 1712
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 833
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 1276
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 814
 • لم آباد
 • 556
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 560
 • باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 452
 • باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

 • کد: 783
 • شهریار
 • 1060
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 1484
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 1224
 • باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 744
 • لم آباد
 • 434
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 205
 • شهریار
 • 539
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 724
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 732
 • فردوسیه
 • 884
 • باغ ویلا 1100 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 694
 • صفادشت
 • 1137
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 728
 • ملارد
 • 798
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 704
 • یوسف آباد
 • 766
 • باغ ویلا 2200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 697
 • محمدشهر
 • 946
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 674
 • لم آباد
 • 575
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 435
 • کردزار
 • 862

باغ ویلا ویژه