باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد (صفحه 3)

 • باغ ویلا 3000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 706
 • لم آباد
 • 1065
 • باغ ویلا 2700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 709
 • محمدشهر
 • 854
 • باغ ویلا 3052 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 742
 • زیبادشت
 • 768
 • باغ ویلا 2800 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 737
 • ارسطو
 • 1428
 • باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 9
 • لم آباد
 • 1006
 • باغ ویلا 3000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 573
 • کردامیر
 • 623
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 54
 • خوشنام
 • 1014
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 603
 • خوشنام
 • 1028
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 695
 • محمدشهر
 • 1137
 • باغ ویلا 1100 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 694
 • صفادشت
 • 1345
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 1047
 • باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 92
 • صفادشت
 • 905
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 528
 • زیبادشت
 • 1117
 • باغ ویلا 1700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 93
 • زیبادشت
 • 1308
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 884

باغ ویلا ویژه