باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد (صفحه 3)

 • باغ ویلا 2800 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 737
 • ارسطو
 • 1758
 • باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 9
 • لم آباد
 • 1240
 • باغ ویلا 3000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 573
 • کردامیر
 • 808
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 54
 • خوشنام
 • 1266
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 603
 • خوشنام
 • 1242
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 695
 • محمدشهر
 • 1406
 • باغ ویلا 1100 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 694
 • صفادشت
 • 1683
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 1303
 • باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 92
 • صفادشت
 • 1117
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 528
 • زیبادشت
 • 1467
 • باغ ویلا 1700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 93
 • زیبادشت
 • 1530
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 1021

باغ ویلا ویژه