باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 177
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 396
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 232
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 198
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 259
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 620
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 303
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 836
 • خوشنام
 • 167
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 153
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 246
 • باغ ویلا 2050 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 844
 • قشلاق
 • 249
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 440
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 531
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 298
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 261
 • باغ ویلا 2200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 194
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 790
 • شهریار
 • 204
 • باغ ویلا 2040 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 786
 • زیبادشت
 • 215
 • باغ ویلا 2600 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 785
 • زیبادشت
 • 230
 • باغ ویلا 2030 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 781
 • زیبادشت
 • 1179
 • باغ ویلا 2700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 558

باغ ویلا ویژه