باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 174
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 128
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 933
 • کردزار
 • 185
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 237
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 334
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 550
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 627
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 1006
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 485
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 348
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 477
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1107
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 677
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 836
 • خوشنام
 • 313
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 294
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 528
 • باغ ویلا 2050 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 844
 • قشلاق
 • 452
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 704
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 1146
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 496
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 705

باغ ویلا ویژه