باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1112
 • شهریار
 • 312
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 243
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 2677
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1093
 • شهریار
 • 363
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 3299
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 801
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 947
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 1281
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 984
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 704
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 1503
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 1470
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 1661
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 933
 • کردزار
 • 886
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 753
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 1394
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 1902
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 1854
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 2983
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 1194
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 998

باغ ویلا ویژه