باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2890 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1268
 • وصال
 • 1278
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1396
 • وصال
 • 362
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1393
 • وصال
 • 289
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 9588
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 4790
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 1636
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 5146
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1318
 • وصال
 • 904
 • باغ ویلا 2600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1309
 • لم آباد
 • 460
برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 3000 متر باغ ویلا در ملارد ملارد
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 4523
 • باغ ویلا 2250 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1286
 • زیبادشت
 • 1188
 • باغ ویلا 2200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1279
 • محمدشهر
 • 1242
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1252
 • کردزار
 • 1175
 • باغ ویلا 2400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1250
 • محمدشهر
 • 1065
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1244
 • محمدشهر
 • 888
 • باغ ویلا 2250 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1116
 • ابراهیم اباد
 • 2311
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1237
 • زیبادشت
 • 2298
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1229
 • وصال
 • 1135
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1224
 • شهریار
 • 2860
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1210
 • خوشنام
 • 2006
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 7483

باغ ویلا ویژه