باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 2219
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1093
 • شهریار
 • 186
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 2968
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 638
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 832
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 1141
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 902
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 594
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 1342
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 1363
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 1466
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 933
 • کردزار
 • 842
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 702
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 1266
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 1774
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 1703
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 2779
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 1088
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 905
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 1381
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 2317

باغ ویلا ویژه