باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1498
 • شهریار
 • 497
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1497
 • خوشنام
 • 395
 • باغ ویلا 2500 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1491
 • کهنز
 • 994
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 12112
 • باغ ویلا 2800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1471
 • کردزار
 • 534
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 8968
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 5450
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 603
 • خوشنام
 • 5407
 • باغ ویلا 2890 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1268
 • وصال
 • 1786
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1396
 • وصال
 • 972
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1393
 • وصال
 • 1435
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 9052
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 3069
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 7591
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1318
 • وصال
 • 1812
 • باغ ویلا 2600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1309
 • لم آباد
 • 910
برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 3000 متر باغ ویلا در ملارد ملارد
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 6292
 • باغ ویلا 2250 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1286
 • زیبادشت
 • 2097
 • باغ ویلا 2200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1279
 • محمدشهر
 • 2336
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1252
 • کردزار
 • 2137
 • باغ ویلا 2400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1250
 • محمدشهر
 • 1473

باغ ویلا ویژه