باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 4468
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1176
 • وصال
 • 576
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1175
 • وصال
 • 519
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 5371
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1172
 • شهریار
 • 965
 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1156
 • شهریار
 • 1314
 • باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1145
 • شهریار
 • 1526
 • باغ ویلا 2040 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1138
 • صفادشت
 • 1589
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 4539
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2404
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1120
 • خوشنام
 • 797
 • باغ ویلا 2250 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 116
 • ابراهیم اباد
 • 661
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1112
 • وصال
 • 1319
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 1427
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 4563
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1093
 • شهریار
 • 874
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 1557
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 1688
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 1960
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 1242
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 976

باغ ویلا ویژه