باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1498
 • شهریار
 • 140
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1497
 • خوشنام
 • 152
 • باغ ویلا 2500 متری در کهنز شهریار

 • کد: 1491
 • کهنز
 • 386
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 11667
 • باغ ویلا 2800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1471
 • کردزار
 • 360
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 8687
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 5178
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 603
 • خوشنام
 • 5117
 • باغ ویلا 2890 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1268
 • وصال
 • 1665
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1396
 • وصال
 • 831
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1393
 • وصال
 • 1213
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1263
 • خوشنام
 • 8013
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1326
 • خوشنام
 • 2695
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 7158
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1318
 • وصال
 • 1617
 • باغ ویلا 2600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1309
 • لم آباد
 • 731
برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 3000 متر باغ ویلا در ملارد ملارد
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 5942
 • باغ ویلا 2250 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1286
 • زیبادشت
 • 1883
 • باغ ویلا 2200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1279
 • محمدشهر
 • 2074
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1252
 • کردزار
 • 1868
 • باغ ویلا 2400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1250
 • محمدشهر
 • 1353

باغ ویلا ویژه