باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1156
 • شهریار
 • 99
 • باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1145
 • شهریار
 • 823
 • باغ ویلا 2290 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1139
 • زیبادشت
 • 1108
 • باغ ویلا 2040 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1138
 • صفادشت
 • 898
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 3526
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 1920
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1120
 • خوشنام
 • 532
 • باغ ویلا 2250 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 116
 • ابراهیم اباد
 • 471
 • باغ ویلا 2400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1112
 • شهریار
 • 985
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 764
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 3631
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1093
 • شهریار
 • 621
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 3915
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 1164
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 1261
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 1581
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 1106
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 827
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 2000
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 1672
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 1911

باغ ویلا ویژه