باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 1728
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 2627
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 521
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 733
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 1036
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 834
 • باغ ویلا 2280 متری در شهریار شهریار

 • کد: 990
 • شهریار
 • 553
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 1211
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 1274
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 1347
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 933
 • کردزار
 • 802
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 672
 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 1182
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 1692
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 1583
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 2613
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 1005
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 849
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 1292
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 2203
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 1933

باغ ویلا ویژه