باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2100 متری در کردزار شهریار

 • کد: 918
 • کردزار
 • 72
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 888
 • محمدشهر
 • 344
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 874
 • شهریار
 • 471
 • باغ ویلا 3000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 863
 • محمدشهر
 • 720
 • باغ ویلا 2350 متری در ملارد ملارد

 • کد: 862
 • ملارد
 • 401
 • باغ ویلا 2500 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 838
 • خوشنام
 • 270
 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 367
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 959
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 503
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 836
 • خوشنام
 • 238
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 839
 • شهریار
 • 237
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 396
 • باغ ویلا 2050 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 844
 • قشلاق
 • 363
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 590
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 992
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 402
 • باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 803
 • ویلادشت
 • 560
 • باغ ویلا 2200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 289
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 790
 • شهریار
 • 256
 • باغ ویلا 2040 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 786
 • زیبادشت
 • 296
 • باغ ویلا 2600 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 785
 • زیبادشت
 • 334

باغ ویلا ویژه