باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1229
 • وصال
 • 194
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1224
 • شهریار
 • 434
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1210
 • خوشنام
 • 490
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 5440
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1176
 • وصال
 • 1036
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1175
 • وصال
 • 858
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 6241
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1172
 • شهریار
 • 1670
 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1156
 • شهریار
 • 2068
 • باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1145
 • شهریار
 • 1972
 • باغ ویلا 2040 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 1138
 • صفادشت
 • 2083
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 5165
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 2804
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1120
 • خوشنام
 • 1088
 • باغ ویلا 2250 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 116
 • ابراهیم اباد
 • 951
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1112
 • وصال
 • 1604
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 1894
 • باغ ویلا 2800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 775
 • محمدشهر
 • 5147
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1093
 • شهریار
 • 1136
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 1922
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 2140

باغ ویلا ویژه