باغ ویلا از 2000 تا 3000 متری

 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1318
 • وصال
 • 117
 • باغ ویلا 2600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1309
 • لم آباد
 • 125
برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 3000 متر باغ ویلا در ملارد ملارد
 • باغ ویلا 3000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1110
 • ملارد
 • 3020
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1263
 • وصال
 • 2182
 • باغ ویلا 2250 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1286
 • زیبادشت
 • 507
 • باغ ویلا 2200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1279
 • محمدشهر
 • 425
 • باغ ویلا 2890 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1268
 • وصال
 • 557
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1252
 • کردزار
 • 749
 • باغ ویلا 2400 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1250
 • محمدشهر
 • 705
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1244
 • محمدشهر
 • 596
 • باغ ویلا 2250 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 1116
 • ابراهیم اباد
 • 1986
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1237
 • زیبادشت
 • 1778
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1229
 • وصال
 • 690
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1224
 • شهریار
 • 1757
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1210
 • خوشنام
 • 1407
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 6355
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1176
 • وصال
 • 1858
 • باغ ویلا 2400 متری در وصال صفادشت

 • کد: 1175
 • وصال
 • 1425
 • باغ ویلا 2350 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 663
 • وحیدیه
 • 7586
 • باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1172
 • شهریار
 • 2591
 • باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1156
 • شهریار
 • 3354

باغ ویلا ویژه