باغ ویلا از 250 تا 500 میلیون

 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 886
 • ملارد
 • 1979
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 6440
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 4733
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 4433
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 3573
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 2606
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 2625
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 2080
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1944
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 2226
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 4541
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 3021

باغ ویلا ویژه