باغ ویلا از 250 تا 500 میلیون

 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 566
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 270
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 302
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 326
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 913
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 775
 • باغ ویلا 500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 74
 • ویلادشت
 • 665
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 536
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 731
 • کردزار
 • 390
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 375
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 429
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 798
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 570
 • کردزار
 • 510
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 661

باغ ویلا ویژه