باغ ویلا از 250 تا 500 میلیون

 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 886
 • ملارد
 • 1766
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 5655
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 4135
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 3801
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 3167
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 2358
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 2335
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1907
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1721
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 1880
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 3978
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 2718

باغ ویلا ویژه