باغ ویلا از 250 تا 500 میلیون

 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 886
 • ملارد
 • 1640
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 5135
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 3752
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 3409
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 2961
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 2233
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 2177
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1800
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1604
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 1675
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 3590
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 2498

باغ ویلا ویژه