باغ ویلا از 250 تا 500 میلیون

 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 886
 • ملارد
 • 2219
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 7413
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 5529
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 5550
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 4185
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 2920
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 2897
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 2254
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 2188
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 2521
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 4944
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 3257

باغ ویلا ویژه