باغ ویلا از 250 تا 500 میلیون

برای اجاره واقع در شهریار رهن و اجاره 1500 متر سوله در شهریار شهریار
 • سوله 1500 متری در شهریار شهریار

 • کد: s 106
 • شهریار
 • 10
برای اجاره واقع در ملارد رهن و اجاره 160000 متر مرغداری در ملارد ملارد
 • مرغداری 160000 متری در ملارد ملارد

 • کد: S100
 • ملارد
 • 13
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 886
 • ملارد
 • 1817
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 5966
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 4400
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 4002
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 3299
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 2426
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 2434
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1969
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1782
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 1975
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 4189
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 2825

باغ ویلا ویژه