باغ ویلا از 250 تا 500 میلیون

 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 886
 • ملارد
 • 986
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 826
 • ملارد
 • 2427
 • باغ ویلا 555 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 820
 • قشلاق
 • 1501
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 1449
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 1416
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 1545
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 500
 • کردزار
 • 1660
 • باغ ویلا 500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 74
 • ویلادشت
 • 1737
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1318
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 939
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 939
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 2144
 • باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 622
 • کردامیر
 • 1650

باغ ویلا ویژه