باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 20
 • باغ ویلا 3500 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 165
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 1596
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 780
 • وحیدیه
 • 360
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 90
 • شهریار
 • 346
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 444
 • باغ ویلا 3052 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 742
 • زیبادشت
 • 302
 • باغ ویلا 3800 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 637
 • دهکده فردیس
 • 1912
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 393
 • باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 92
 • صفادشت
 • 359
 • باغ ویلا 4100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 564
 • زیبادشت
 • 929
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 670
 • زیبادشت
 • 446
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 673
 • وحیدیه
 • 315

باغ ویلا ویژه