باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 869
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 719
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 3455
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 1059
 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 1368
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 1885
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 1106
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 1530
 • باغ ویلا 4800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 878
 • محمدشهر
 • 636
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 1069
 • باغ ویلا 3500 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 1047
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 4840
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 780
 • وحیدیه
 • 1710
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 90
 • شهریار
 • 1197
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 1340
 • باغ ویلا 3052 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 742
 • زیبادشت
 • 1057
 • باغ ویلا 3800 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 637
 • دهکده فردیس
 • 5961
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 1387
 • باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 92
 • صفادشت
 • 1184
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 670
 • زیبادشت
 • 1331
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 673
 • وحیدیه
 • 952

باغ ویلا ویژه