باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 521
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 400
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 562
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 610
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 834
 • باغ ویلا 4800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 878
 • محمدشهر
 • 386
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 671
 • باغ ویلا 3500 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 600
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 3208
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 780
 • وحیدیه
 • 1028
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 90
 • شهریار
 • 794
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 878
 • باغ ویلا 3052 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 742
 • زیبادشت
 • 649
 • باغ ویلا 3800 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 637
 • دهکده فردیس
 • 4039
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 727
 • شهریار
 • 826
 • باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 92
 • صفادشت
 • 765
 • باغ ویلا 4100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 564
 • زیبادشت
 • 1939
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 670
 • زیبادشت
 • 883
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 673
 • وحیدیه
 • 628

باغ ویلا ویژه