باغ ویلا از 3000 تا 5000 متری

 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 60
 • سوله 4800 متری در ملارد ملارد

 • کد: s 104
 • ملارد
 • 11
 • سوله 4500 متری در شهریار شهریار

 • کد: S 103
 • شهریار
 • 8
 • سوله 5000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: S 102
 • صفادشت
 • 13
برای اجاره واقع در شهریار رهن و اجاره 3700 متر تالار در شهریار شهریار
 • تالار 3700 متری در شهریار شهریار

 • کد: S 101
 • شهریار
 • 12
 • باغ ویلا 4200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1092
 • محمدشهر
 • 220
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 750
 • محمدشهر
 • 2458
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 1593
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 1159
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 4617
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 1365
 • باغ ویلا 3200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 929
 • شهریار
 • 2084
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 3015
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 1467
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 1995
 • باغ ویلا 4800 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 878
 • محمدشهر
 • 816
 • باغ ویلا 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 869
 • محمدشهر
 • 1387
 • باغ ویلا 3500 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 849
 • زیبادشت
 • 1389
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 6385
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 780
 • وحیدیه
 • 2194
 • باغ ویلا 5000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 90
 • شهریار
 • 1542

باغ ویلا ویژه