باغ ویلا از 500 تا 750 میلیون

 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1004
 • لم آباد
 • 850
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 987
 • ملارد
 • 1154
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 980
 • لم آباد
 • 1088
 • باغ ویلا 470 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 953
 • لم آباد
 • 1322
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 939
 • خوشنام
 • 794
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 936
 • ملارد
 • 840
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 925
 • لم آباد
 • 658
 • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 894
 • لم آباد
 • 895
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 1605
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 1326
 • باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 2170
 • باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار

 • کد: 800
 • کردزار
 • 1341
 • باغ ویلا 1800 متری در یبارک شهریار

 • کد: 757
 • یبارک
 • 1985
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 653
 • کردزار
 • 3709
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 741
 • کردزار
 • 1237
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 739
 • لم آباد
 • 1375
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 1147
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 795
 • ملارد
 • 2636
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 549
 • شهریار
 • 2243
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 676
 • قشلاق
 • 1023
 • باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 2940

باغ ویلا ویژه