باغ ویلا از 500 تا 750 میلیون

 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1004
 • لم آباد
 • 2294
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 987
 • ملارد
 • 2681
 • باغ ویلا 470 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 953
 • لم آباد
 • 2909
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 939
 • خوشنام
 • 1129
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 925
 • لم آباد
 • 1179
 • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 894
 • لم آباد
 • 1144
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 1994
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 1759
 • باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 2556
 • باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار

 • کد: 800
 • کردزار
 • 1560
 • باغ ویلا 1800 متری در یبارک شهریار

 • کد: 757
 • یبارک
 • 2614
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 653
 • کردزار
 • 4482
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 741
 • کردزار
 • 1494
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 739
 • لم آباد
 • 1681
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 1354
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 795
 • ملارد
 • 3501
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 549
 • شهریار
 • 2526
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 676
 • قشلاق
 • 1199
 • باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 3529
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 3341

باغ ویلا ویژه