باغ ویلا از 500 تا 750 میلیون

 • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 894
 • لم آباد
 • 155
 • باغ ویلا 1050 متری در کردزار شهریار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 435
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 435
 • باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 917
 • باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار

 • کد: 800
 • کردزار
 • 374
 • باغ ویلا 1800 متری در یبارک شهریار

 • کد: 757
 • یبارک
 • 616
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 653
 • کردزار
 • 2044
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 741
 • کردزار
 • 505
 • باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 739
 • لم آباد
 • 513
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 647
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 795
 • ملارد
 • 1095
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 549
 • شهریار
 • 1162
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 676
 • قشلاق
 • 576
 • باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 1609
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 635
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 1145

باغ ویلا ویژه