باغ ویلا از 500 تا 1000 متری

 • باغ ویلا 1000 متری در شهرک ناز فردیس

 • کد: 1422
 • شهرک ناز
 • 761
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1458
 • کردزار
 • 126
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1457
 • کردزار
 • 95
 • باغ ویلا 715 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1455
 • لم آباد
 • 122
 • باغ ویلا 640 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1454
 • لم آباد
 • 102
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1453
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 83
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1206
 • قشلاق
 • 3017
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1451
 • کردزار
 • 110
 • باغ ویلا 700 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1411
 • ملارد
 • 880
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 956
 • خوشنام
 • 7087
 • باغ ویلا 550 متری در بکه شهریار

 • کد: 1446
 • بکه
 • 201
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1444
 • کردامیر
 • 166
 • باغ ویلا 550 متری در بکه شهریار

 • کد: 1443
 • بکه
 • 215
 • باغ ویلا 1000 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1440
 • شهرک والفجر
 • 226
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ویلا جنوبی ملارد

 • کد: 1437
 • ملارد ویلا جنوبی
 • 235
 • باغ ویلا 1000 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 1267
 • یوسف آباد
 • 4059
 • باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1436
 • کردزار
 • 278
 • باغ ویلا 600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1435
 • لم آباد
 • 249
 • باغ ویلا 700 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1434
 • ملارد
 • 233
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1433
 • شهریار
 • 415
 • باغ ویلا 750 متری در کوشکک صفادشت

 • کد: 1430
 • کوشکک
 • 588

باغ ویلا ویژه