باغ ویلا از 500 تا 1000 متری

 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 906
 • کردزار
 • 64
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 903
 • خوشنام
 • 69
 • باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 902
 • قشلاق
 • 57
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 898
 • لم آباد
 • 120
 • باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 895
 • کردامیر
 • 179
 • باغ ویلا 650 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 894
 • لم آباد
 • 155
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 892
 • لم آباد
 • 166
 • باغ ویلا 700 متری در یبارک شهریار

 • کد: 891
 • یبارک
 • 288
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 890
 • ملارد
 • 111
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 889
 • خوشنام
 • 115
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 886
 • ملارد
 • 382
 • باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

 • کد: 876
 • کردزار
 • 284
 • باغ ویلا 1000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 875
 • زیبادشت
 • 250
 • باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 870
 • محمدشهر
 • 234
 • باغ ویلا 850 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 866
 • کردامیر
 • 430
 • باغ ویلا 750 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 864
 • زیبادشت
 • 337
 • باغ ویلا 720 متری در کردزار شهریار

 • کد: 861
 • کردزار
 • 530
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 856
 • لم آباد
 • 245
 • باغ ویلا 750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 851
 • خوشنام
 • 530
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 399
 • باغ ویلا 800 متری در شهریار شهریار

 • کد: 837
 • شهریار
 • 610

باغ ویلا ویژه