باغ ویلا از 5000 تا 7000 متری

 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 2302
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 10378
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 2432
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 3044
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 743
 • زیبادشت
 • 2975
 • باغ ویلا 7000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 719
 • شهریار
 • 9084
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 722
 • زیبادشت
 • 4431

باغ ویلا ویژه