باغ ویلا از 5000 تا 7000 متری

 • باغ ویلا 7000 متری در عباس آباد محمدشهر

 • کد: 1516
 • عباس آباد
 • 694
 • باغ ویلا 5500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1350
 • شهریار
 • 1068
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 5519
 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 9254
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 24606
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 6006
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 743
 • زیبادشت
 • 5307
 • باغ ویلا 7000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 719
 • شهریار
 • 13842
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 722
 • زیبادشت
 • 6977

باغ ویلا ویژه