باغ ویلا از 5000 تا 7000 متری

 • باغ ویلا 7000 متری در عباس آباد محمدشهر

 • کد: 1516
 • عباس آباد
 • 1212
 • باغ ویلا 5500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1350
 • شهریار
 • 1766
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 6072
 • باغ ویلا 5616 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1160
 • شهریار
 • 10264
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 26503
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 6421
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 743
 • زیبادشت
 • 5716
 • باغ ویلا 7000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 719
 • شهریار
 • 14719
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 722
 • زیبادشت
 • 7389

باغ ویلا ویژه