باغ ویلا های دارای استخر

 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1020
 • لم آباد
 • 139
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1018
 • شهریار
 • 482
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1017
 • شهریار
 • 411
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1016
 • لم آباد
 • 255
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1015
 • کردزار
 • 559
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 2193
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1014
 • شهرک والفجر
 • 460
 • باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1013
 • قشلاق
 • 463
 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 720
 • باغ ویلا 480 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1011
 • ملارد
 • 640
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 2318
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1010
 • لم آباد
 • 323
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 1537
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1009
 • یبارک
 • 499
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 362
برای اجاره واقع در شهریار رهن و اجاره 1400 متر باغ ویلا در شهریار شهریار
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 606
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 2673
 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1004
 • لم آباد
 • 891
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 2220
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 447
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 847
 • شهریار
 • 989

باغ ویلا ویژه