باغ ویلا های دارای استخر (صفحه 9)

 • باغ ویلا 2150 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 827
 • خوشنام
 • 830
 • باغ ویلا 1600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 828
 • کردزار
 • 2226
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 829
 • ملارد
 • 1764
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1679
 • باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 834
 • محمدشهر
 • 1206
 • باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 1343
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 814
 • لم آباد
 • 928
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 1032
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 1178
 • باغ ویلا 1300 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 819
 • صفادشت
 • 1190
 • باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 821
 • قشلاق
 • 2416
 • باغ ویلا 2050 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 844
 • قشلاق
 • 679
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 843
 • محمدشهر
 • 604
 • باغ ویلا 1300 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 842
 • کردامیر
 • 554
 • باغ ویلا 1100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 840
 • محمدشهر
 • 757
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 4286
 • باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 2181
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 970
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 740
 • قشلاق
 • 1547
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 810
 • دهکده فردیس
 • 1261
 • باغ ویلا 2300 متری در کردزار شهریار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 784

باغ ویلا ویژه