باغ ویلا های دارای استخر

 • باغ ویلا 1140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1012
 • شهریار
 • 273
 • باغ ویلا 480 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1011
 • ملارد
 • 234
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 2008
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1010
 • لم آباد
 • 136
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 1133
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1009
 • یبارک
 • 232
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 199
برای اجاره واقع در شهریار رهن و اجاره 1400 متر باغ ویلا در شهریار شهریار
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1003
 • شهریار
 • 317
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 2065
 • باغ ویلا 420 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1004
 • لم آباد
 • 432
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 1726
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 307
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 847
 • شهریار
 • 810
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 1471
 • باغ ویلا 900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1001
 • محمدشهر
 • 382
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 999
 • محمدشهر
 • 743
 • باغ ویلا 900 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 998
 • لم آباد
 • 350
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 997
 • محمدشهر
 • 409
 • باغ ویلا 2000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 995
 • تیسفون
 • 453
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 992
 • ملارد
 • 224
 • باغ ویلا 400 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 991
 • لم آباد
 • 444

باغ ویلا ویژه