باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1036
 • کردزار
 • 507
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1033
 • یبارک
 • 186
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1032
 • لم آباد
 • 305
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1023
 • لم آباد
 • 443
 • باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1022
 • کردزار
 • 665
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1016
 • لم آباد
 • 643
 • باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1013
 • قشلاق
 • 1215
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1010
 • لم آباد
 • 525
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 608
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 3068
 • باغ ویلا 800 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 988
 • ابراهیم اباد
 • 859
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 952
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 1018
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 974
 • کردزار
 • 1157
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 969
 • باغ ویلا 850 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 963
 • ویلادشت
 • 429
 • باغ ویلا 570 متری در ملارد ملارد

 • کد: 961
 • ملارد
 • 522
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 960
 • شهریار
 • 700
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 954
 • کردزار
 • 833
 • باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 952
 • خوشنام
 • 842
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 946
 • قشلاق
 • 589

باغ ویلا ویژه