باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 713
 • شهرک والفجر
 • 3306
 • باغ ویلا 720 متری در کردزار شهریار

 • کد: 861
 • کردزار
 • 4429
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1105
 • شهریار
 • 1429
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1096
 • شهریار
 • 984
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1087
 • ملارد
 • 1214
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1086
 • ملارد
 • 1236
 • باغ ویلا 1030 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 1085
 • وحیدیه
 • 1215
 • باغ ویلا 525 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1073
 • ملارد
 • 1918
 • باغ ویلا 700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1071
 • محمدشهر
 • 2932
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1036
 • کردزار
 • 4238
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1058
 • ملارد
 • 844
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1054
 • ملارد
 • 970
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1033
 • یبارک
 • 953
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1032
 • لم آباد
 • 1991
 • باغ ویلا 450 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1023
 • لم آباد
 • 1504
 • باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1022
 • کردزار
 • 1870
 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1016
 • لم آباد
 • 1890
 • باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1013
 • قشلاق
 • 3965
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1010
 • لم آباد
 • 1062
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 1497
 • باغ ویلا 800 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 988
 • ابراهیم اباد
 • 1417

باغ ویلا ویژه