باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 850 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 963
 • ویلادشت
 • 93
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 960
 • شهریار
 • 114
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 1152
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 954
 • کردزار
 • 153
 • باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 952
 • خوشنام
 • 184
 • باغ ویلا 10000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 949
 • کردزار
 • 251
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 946
 • قشلاق
 • 210
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 945
 • لم آباد
 • 161
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 559
 • ویلادشت
 • 764
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 1155
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 1444
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 913
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 935
 • ملارد
 • 221
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 934
 • ملارد
 • 279
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 928
 • ملارد
 • 315
 • باغ ویلا 2800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 926
 • ملارد
 • 313
 • باغ ویلا 1200 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 913
 • وحیدیه
 • 477
 • باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

 • کد: 906
 • کردزار
 • 656
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 900
 • دهکده ویلایی باران
 • 641
 • باغ ویلا 1680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 899
 • کردامیر
 • 333
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 892
 • لم آباد
 • 706

باغ ویلا ویژه