باغ ویلا از 1 تا 1/5 میلیارد

 • باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1016
 • لم آباد
 • 229
 • باغ ویلا 600 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 1013
 • قشلاق
 • 407
 • باغ ویلا 800 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 1010
 • لم آباد
 • 312
 • باغ ویلا 1000 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1009
 • یبارک
 • 468
 • باغ ویلا 500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1006
 • ملارد
 • 348
 • باغ ویلا 900 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 852
 • خوشنام
 • 2165
 • باغ ویلا 800 متری در ابراهیم اباد شهریار

 • کد: 988
 • ابراهیم اباد
 • 606
 • باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 983
 • کردزار
 • 713
 • باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 975
 • کردزار
 • 768
 • باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 974
 • کردزار
 • 864
 • باغ ویلا 1250 متری در ملارد ملارد

 • کد: 968
 • ملارد
 • 562
 • باغ ویلا 850 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 963
 • ویلادشت
 • 357
 • باغ ویلا 570 متری در ملارد ملارد

 • کد: 961
 • ملارد
 • 407
 • باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 960
 • شهریار
 • 515
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 954
 • کردزار
 • 632
 • باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 952
 • خوشنام
 • 596
 • باغ ویلا 1100 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 946
 • قشلاق
 • 505
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 945
 • لم آباد
 • 459
 • باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 559
 • ویلادشت
 • 1051
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 1484
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 1913

باغ ویلا ویژه