باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 369
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 314
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 283
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 288
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 398
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 802
 • تیسفون
 • 162
 • باغ ویلا 2200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 169
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 517
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 745
 • تیسفون
 • 484
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 883
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 499
 • باغ ویلا 3000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 706
 • لم آباد
 • 479
 • باغ ویلا 2700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 709
 • محمدشهر
 • 380
 • باغ ویلا 3052 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 742
 • زیبادشت
 • 302
 • باغ ویلا 2800 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 737
 • ارسطو
 • 482
 • باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 9
 • لم آباد
 • 338
 • باغ ویلا 3000 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 573
 • کردامیر
 • 245
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 54
 • خوشنام
 • 377
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 603
 • خوشنام
 • 424
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 695
 • محمدشهر
 • 432
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 514

باغ ویلا ویژه