باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 914
 • کردزار
 • 936
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 825
 • شهرک والفجر
 • 2290
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 847
 • شهریار
 • 968
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 1726
 • باغ ویلا 900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 1001
 • محمدشهر
 • 551
 • باغ ویلا 900 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 998
 • لم آباد
 • 497
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 2306
 • باغ ویلا 2140 متری در شهریار شهریار

 • کد: 976
 • شهریار
 • 545
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 962
 • خوشنام
 • 606
 • باغ ویلا 1050 متری در ملارد ملارد

 • کد: 957
 • ملارد
 • 453
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 956
 • خوشنام
 • 610
 • باغ ویلا 1400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 955
 • شهریار
 • 347
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 951
 • کردزار
 • 609
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 950
 • شهریار
 • 706
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 947
 • خوشنام
 • 511
 • باغ ویلا 2400 متری در فردوسیه شهریار

 • کد: 943
 • فردوسیه
 • 741
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 942
 • خوشنام
 • 1125
 • باغ ویلا 2800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 941
 • خوشنام
 • 761
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 1007
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 940
 • کردزار
 • 567
 • باغ ویلا 1142 متری در شهریار شهریار

 • کد: 642
 • شهریار
 • 1390

باغ ویلا ویژه