باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 4786
 • باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 659
 • لم آباد
 • 4650
 • باغ ویلا 2400 متری در یوسف آباد صفادشت

 • کد: 567
 • یوسف آباد
 • 1922
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 7165
 • باغ ویلا 500 متری در شهرک ناز فردیس

 • کد: 1109
 • شهرک ناز
 • 1208
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1107
 • کردزار
 • 1898
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1094
 • شهریار
 • 698
 • باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1084
 • کردزار
 • 2503
 • باغ ویلا 750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1081
 • ملارد
 • 2092
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1080
 • ملارد
 • 739
 • باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 29
 • لم آباد
 • 2397
 • باغ ویلا 830 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1065
 • شهریار
 • 823
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1062
 • شهریار
 • 1508
 • باغ ویلا 900 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1061
 • ملارد
 • 828
 • باغ ویلا 800 متری در ملارد ملارد

 • کد: 707
 • ملارد
 • 3922
 • باغ ویلا 1300 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1060
 • شهریار
 • 848
 • باغ ویلا 500 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1056
 • شهریار
 • 1237
 • باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 571
 • کردامیر
 • 2972
 • باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1050
 • کردزار
 • 1261
 • باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1045
 • خوشنام
 • 1531
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 711
 • کردزار
 • 4995

باغ ویلا ویژه