باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 903
 • خوشنام
 • 69
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 839
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 56
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 896
 • شهریار
 • 232
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 890
 • ملارد
 • 111
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 602
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 727
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 883
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 483
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 532
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 802
 • تیسفون
 • 244
 • باغ ویلا 2200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 255
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 788
 • تیسفون
 • 949
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 745
 • تیسفون
 • 633
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 1231
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 708
 • تیسفون
 • 756
 • باغ ویلا 3000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 706
 • لم آباد
 • 613
 • باغ ویلا 2700 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 709
 • محمدشهر
 • 488
 • باغ ویلا 3052 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 742
 • زیبادشت
 • 404
 • باغ ویلا 2800 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 737
 • ارسطو
 • 663
 • باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 9
 • لم آباد
 • 447

باغ ویلا ویژه