باغ ویلا از 2 تا 3 میلیارد

 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 932
 • ملارد
 • 78
 • باغ ویلا 1075 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 930
 • خوشنام
 • 113
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 927
 • ملارد
 • 177
 • باغ ویلا 1680 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 924
 • خوشنام
 • 156
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 919
 • خوشنام
 • 259
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 917
 • خوشنام
 • 314
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 290
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 908
 • ملارد
 • 243
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 903
 • خوشنام
 • 296
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 714
 • صفادشت
 • 1173
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 309
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 896
 • شهریار
 • 578
 • باغ ویلا 850 متری در ملارد ملارد

 • کد: 890
 • ملارد
 • 310
 • باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

 • کد: 859
 • کردزار
 • 569
 • باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 835
 • محمدشهر
 • 552
 • باغ ویلا 1020 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 807
 • زیبادشت
 • 945
 • باغ ویلا 2500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1023
 • باغ ویلا 6000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 818
 • وحیدیه
 • 589
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 612
 • خوشنام
 • 642
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 802
 • تیسفون
 • 305
 • باغ ویلا 2200 متری در کردزار شهریار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 340

باغ ویلا ویژه