باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا (صفحه 2)

 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 1038
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 1847
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 1017
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 851
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 841
 • صفادشت
 • 516
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 3718
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 3131
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 622
 • باغ ویلا 2700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 1685
 • باغ ویلا 16200 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 753
 • قشلاق
 • 1030
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 585
 • محمدشهر
 • 3078
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 2136
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 2259
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 1670
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 743
 • زیبادشت
 • 1081
 • باغ ویلا 2100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 738
 • شهریار
 • 811
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 43
 • تیسفون
 • 2543
 • باغ ویلا 3800 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 637
 • دهکده فردیس
 • 4643
 • باغ ویلا 850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 564
 • دهکده فردیس
 • 10059
 • باغ ویلا 7000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 719
 • شهریار
 • 3485
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 722
 • زیبادشت
 • 1586

باغ ویلا ویژه