باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا (صفحه 2)

 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 1057
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 964
 • خوشنام
 • 1335
 • باغ ویلا 8000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 959
 • قشلاق
 • 460
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 2003
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 1879
 • باغ ویلا 1430 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 910
 • محمدشهر
 • 1140
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 1500
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 1173
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 1743
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 901
 • دهکده ویلایی باران
 • 1517
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 2381
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 1104
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 887
 • دهکده فردیس
 • 1064
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 2582
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 1356
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 1529
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 2750
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 1329
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 1207
 • باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: 841
 • صفادشت
 • 748
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 3899

باغ ویلا ویژه