باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا (صفحه 3)

 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 723
 • زیبادشت
 • 982
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 693
 • محمدشهر
 • 1317
 • باغ ویلا 18000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 682
 • محمدشهر
 • 1450
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 548
 • قشلاق
 • 1131
 • باغ ویلا 2000 متری در لم آباد ملارد

 • کد: 575
 • لم آباد
 • 1003
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 584
 • زیبادشت
 • 994
 • باغ ویلا 2400 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 608
 • ارسطو
 • 1018
 • باغ ویلا 3000 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 628
 • دهکده ویلایی باران
 • 1548
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 673
 • وحیدیه
 • 734

باغ ویلا ویژه