به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان، سومین جلسه کارگروه استانی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد با حضور اعضا این کارگروه در اداره کل ثبت استان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علی اصغر اسدی مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان خراسان شمالی بر اجرای تکالیف مقرر قانون حدنگار کاداستر و آئین نامه اجرایی و همچنین تحقق اهداف قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و برنامه‌ریزی برای کارگروه استانی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد تاکید کرد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات املاک خود را دراختیار ثبت اسناد و املاک قرار دهند.

اسدی در ادامه با اشاره به قانون حدنگار کاداستر گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند تمام اطلاعات املاک خود را در اختیار ثبت اسناد واملاک بگذارند واین اطلاعات باید با استاندارد‌های کاداستر ومشخصات UTM دراختیار ادارات ثبت اسناد واملاک قرار گیرد.

این مقام قضایی ادامه داد: چنانچه اموال غیرمنقول دولت که با مختصات UTM در بانک اطلاعات املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جانمایی و ذخیره گردند در مواقع بحران مانند سیل، زلزله و... کمک بسیار شایانی برای حفظ املاک آنان خواهد بود.

وی ضمن قدردانی از اقدامات بیناد مسکن دراین زمینه خواستار ارائه نقشه‌های شهری از سوی شهرداری‌ها و اداره مسکن وشهرسازی با مختصات UTM شد وافزود: زمین مبنای توسعه ومالیکت ابزار قدرت برای هر دولت و مملکتی است.

در ادامه این جلسه محجوب معاون قضایی در امور پیشگیری از جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی اظهار کرد: متاسفانه حاشیه نشینی معضلی شده برای دستگاه‌های اجرایی وعدم هماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن بعضی ادارات نیز مزید بر این علت شده است

وی ضمن تقدیر از اداراتی که به موقع اطلاعات خود را به اداره کل ثبت اسناد جهت جانمایی ارسال کرده اند گفت: باید با تعاملات صورت پذیرفته مشکلات مردم را حل و جهت جلوگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد تدابیر لازم را اتخاذ کرد.