نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت کلیه عوارض نقل و انتقال املاک معاف کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمد بند ه تبصره ۹ را با ۱۶۱ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در ملجس تصویب کردند.

براساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری و نقل انتقال املاک معاف شد.

در بخش هزینه‌ای این بند نیز آمده است که وزارت آموزش و پرورش همچنین از پرداخت عوارض مربوط به اخذ گواهی بهره بردای احداق،تغییر کاربری،  تخریب و بازسازی و بقیه عواض شهرداری معاف است. این بند هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته است که نمایندگان در زمان بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه به بررسی آن اقدام خواهند کرد.