جلس، وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت کلیه عوارض قانونی مربوط به ساماندهی و تغییر کاربری املاک معاف کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، در نوبت عصر دیروز، با تصویب بند تبصره ۹ لایحه بودجه سال آینده، وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت تمام عوارض قانونی در هنگام بهینه سازی یا تغییر کاربری فضاهای آموزشی معاف کردند.

این معافیت شامل کلیه عوارض قانونی از جمله   نقل و انتقال املاک،اخذ گواهی بهره برداری ،تغییر کاربری، بازسازی و تخریب سایر عوارض شهرداری می شود.

موارد مصرف درآمد ناشی از این معافیت در بخش های هزینه ای لایحه بودجه تعیین خواهد شد.