به گزارش خبرنگاران در چهل‌وهفتمین جلسه شورای شهر تهران به پیشنهاد الهام فخاری در ردیف هایی هزینهای تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای برابر با مبلغ 2 میلیارد تومان جهت احیا و مرمت آرامستان های تاریخی و محلی شهر تهران، ذیل ماموریت معاونت خدمات شهری گنجانده شد، که این پیشنهاد مورد موافقت اعضا واقع شد.

وی همچنین در مورد حمایت حیوانات در سطح شهر گفت:در کنار کشتن ناقلان بیماری  برای بهبود سلامت شهری می شود به برخی از حیوانات کمک کرد.

صدراعظم نوری، عضو دیگر شورای شهر تهران در مورد  حمایت از حیوانات گفت: در پارکها برای کمک به حیوانات فضاهای مناسبی داریم.

همچنین پیشنهاد زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران مبنی بر اختصاص ۵۰ میلیارد تومان از محل املاک به تملک و ساماندهی باغات کن امروز در صحن شورا تصویب شد.