احداث باغ میوه


بیشتر خریداران باغ ویلا ترجیح میدهند که محوطه سازی باغ ویلایی که خریداری میکنند،با استفاده از درختان مثمر میوه صورت گرفته باشد.در مناطق خوش آب و هوا مانند شهریار و ملارد میتوان باغ میوه احداث نمود اما نیازمند رعایت یک سری از نکات فنی می باشد.نهالی که برای کاشت انتخاب میشود باید سالم باشد.سازگاری نهالی که اتخاب نموده ایم با محیط مد نظرمان از دیگر نکات حائز اهمیت میباشد چرا که برخی از درختان از نظر اقلیمی و محیطی متعلق به نقاط خاصی هستند و فقط در این مناطق رشد میکنند.کیفیت آب و خاک مورد استفاده ،افزایش محصولات ،شرایط آب و هوایی ، و مقاوم بودن در برابر بیماری ها و آفت ها مسائلی هستند که شما نمیتوانید به تنهایی و بدون تجربه بررسی کنید و نیازمند متخصصی در این زمینه خواهید بود.


توجه داشته باشید که نهالی که تهیه میکنید حتما دارای شناسه یا برچسب باشد که این نوع نهال ها در نهالستان های معتبر یافت میشود.برای نتیجه بهتر از نهال های یک یا دوساله استفاده کنید.نهال های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ گزینه های مناسبی برای شروع نیستند.باید زمان خواب زمین را در نظر داشته باشد و در همان زمان نهال را از زمین بکنید چرا که اگر زمین یخ زده باشد نتیجه مطلوب نخواهد بود.
هرس مناسب ریشه های شکسته ،زخمی و آسیب دیده باید قبل از کاشت نهال صورت گیرد.یکی دیگر از نکاتی که باید قبل از کاشت نهال در نظر داشت،ضد عفونی کردن ریشه های نهال با استفاده از محلول ضد عفونی کننده بدین صورت است که نهال را قبل از کاشت در محلول فرو کرده و بعد در چاله حفر شده میکاریم.

بعد از جای گذاری نهال،خاک رویی جداشده را با نسبت 3 به 1 با کود دامی پوسیده مخلوط کنید و در انتهای چاله حفر شده بریزید.کودهای شیمیایی نیز اگر به اندازه استفاده شوند بی تاثیر نخواهند بود.بهتر است که چند روز پس از کاشت از نهال های کاشته شده بازدید به عمل آوریم تا اگر زمین اطراف نهال کاشته شده نشست کرده بود به آرامی نهال را بالا کشیده و در حالت استاندارد قرار میدهیم و در نهایت باید گفت که نهال نیز مانند انسان نیاز به مراقبت دارد.