هوشنگ عشایری با اشاره به مصوبه 23 ماده‌ای دولت در مورد بازآفرینی شهری در جمع خبرنگاران گفت: مصوبه 23 ماده‌ای دولت در باره بازآفرینی شهری به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی از ماه‌های گذشته و براساس دستور رئیس جمهور تدوین و سرانجام در هیأت دولت عین همین پیشنهاد به تصویب دولت رسید.

وی با بیان اینکه تمام جلسات برای تصویب این پیشنهاد با حضور نهاوندیان و حضور حداکثر اعضای اثرگذار در ستاد ملی بازآفرینی شهری بوده است، گفت: در این جلسات اعضایی از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری تهران، وزارت کشور و وزارت نیرو حضور داشته‌اند، بنابراین می‌توان با قاطعیت گفت که یک همگرایی خوبی در این کارگروه شکل گرفت و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران به تصویب کارگروه رسیده و سپس هیأت دولت آن را تصویب کرد.

وی تأکید کرد: این اعضا نقش مهمی در تدوین ابزارهای مالی و حقوقی داشتند، بنابراین رویکرد اصلی این برنامه همانا محله‌محوری و مشارکت مردمی و ذی‌مدخلان بود. 

وی ادامه داد: رویکرد این برنامه پیشنهادی بازآفرینی شهری که به تصویب دولت رسیده است، مشارکت مردمی قالب تمام برنامه‌ها بود. بنابراین طرح و برنامه‌ای که تهیه شد باید توسط تسهیل‌گران انجام شود و اجرای آن توسط توسعه‌گران خواهد بود.

عشایری خاطرنشان کرد: در این برنامه بخش خصوصی و یا همان سازنده‌ها توسط توسعه‌گران هدایت خواهند شد و دولت و شهرداری نیز برای خدمات روبنایی و زیربنایی در این برنامه ورود خواهند کرد. 

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: براساس این مصوبه قرار شد 1500 میلیارد تومان در سال از محل بودجه عمومی دولت برای تأمین خدمات عمومی و روبنایی و زیربنایی در اختیار این برنامه قرار گیرد. 

به گفته وی در این مصوبه آمده است که اگر شهرداری‌ها 30 درصد هزینه تملک را در معابر هزینه کنند، دولت برای 70 درصد باقیمانده ورود خواهد کرد، پس این ابزارها، ابزارهای تشویقی علاوه بر سازنده‌ها برای شهرداری‌ها نیز دیده شده است.

عشایری تأکید کرد: برای نشان دادن حسن نیت دولت در برنامه بازآفرینی شهری تکلیف شده است که تمام دستگاه‌های دولتی اراضی خود را در اختیار این برنامه قرار دهند، بنابراین مکاتبه‌ای که معاون اول رئیس جمهور با وزرا انجام داد مقرر شد، این برنامه از تهران شروع شود و سپس به سراسر کشور تسری پیدا کند.

وی گفت: خوشبختانه پس از اقدام این برنامه توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش زمین‌هایی را برای این موضوع اختصاص دادند.

عشایری ادامه داد: در مدل تشویقی برای بخش تقاضا برای حضور در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نرخ سود تسهیلات در صندوق پس‌انداز مسکن یکم از 8 درصد به 6 درصد کاهش یافت، بنابراین برای تقویت عرضه مسکن و انبوه‌سازان مقرر شد، از محل وجود اداره شده ناشی از تبصره 18 قانون بودجه 97 و صندوق توسعه ملی وجوهی در اختیار سازنده‌ها قرار گیرد.

عشایری ادامه داد: برای سازنده‌ها و برای هر واحد مسکونی مقرر شد 50 میلیون تومان در اختیار سازنده‌ها قرار گیرد و آنها به عنوان 2 سال دوره مشارکت مدنی و هر واحدی که ساخته می‌شود، چه اراضی دولت و چه اراضی مردم با نرخ سود 9 تا 11 درصد بازپرداخت را انجام دهد.

وی با بیان اینکه سازنده‌ها در این روش چه در اراضی دولتی و چه در اراضی مردم باید واحدهای مسکونی را ظرف 2 سال تحویل دهند، خاطرنشان کرد: روش دیگری تشویقی که در این مصوبه آمده است، تخفیف‌های دیده شده در بخش انشعابات، نظام مهندسی، مالیات و بیمه بود که با این حساب 20 تا 25 درصد در هزینه تمام شده کاهش خواهد یافت.

وی گفت: قرار شده است برای بخش انشعابات دستورالعملی با همکاری وزارت نفت و نیرو تدوین شود تا انشعابات از 30 و تا 40 و 50 درصد تخفیف داده شود.

وی با تاکید بر اینکه در این روش‌ها دیگر جایی برای سوداگری باقی نخواهد ماند، گفت: در دولت گذشته در مسکن مهر و در دولت یازدهم در بازسازی بافت فرسوده اشتباهاتی صورت گرفت که همانا دادن یارانه مستقیم به پروژه‌ها بود.

وی افزود: در مسکن مهر وام و امتیاز هر دو با هم داده می‌شد و متقاضیانی که به هیچ وجه نیازمند مسکن نبودند نیز توانستند از مسکن مهر استفاده کنند، پس بنابراین در مدل حمایت از ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد دولت تنها تسهیل‌گر خواهد بود، چرا که ما در این طرح یارانه مستقیم نمی‌دهیم.

عشایری خاطرنشان کرد: در این مصوبه جدید که ابزارهای تشویقی که برای تمامی مناطق محروم از قبیل تخفیفات بیمه و معافیت‌های مالیاتی دیده می‌شود، مشمول بافت‌های ناکارآمد شهری هم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون 382 پروژه در قالب خدمات روبنایی در برنامه بازآفرینی شهری قرارداد منعقد شده و در 21 شهر که وزارت راه و شهرسازی و دولت زمین داشته است، اقداماتی صورت گرفته است، گفت: در تهران 7 منطقه از قبیل منطقه دارآباد، فرحزاد، منطقه 12،13،15،16 و 18 که دارای بافت‌های تاریخی، فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی هستند، شناسایی در برنامه بازآفرینی شهری اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با توسعه‌گران به هیچ وجه قرارداد نخواهد بست، بلکه با دادن اراضی دولتی قصد تحریک ورود به این برنامه مهم بازآفرینی شهری دارد، گفت: توسعه‌گران با مردم قرارداد خواهند بست و این قراردادها تابع قانون پیش‌فروش و مشارکت سازنده‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه اعطای وام ساخت به سازنده‌ها توسط بانک‌های عامل هنوز از سوی بانک مرکزی مشخص نشده است، گفت: نکته مثبت این برنامه این است که دولت وارد ساخت و ساز نمی‌شود و تنها تسهیل‌گری خواهد کرد.