جعفر ابراهیم بیگی ، در مورد مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش و اجاره ملک که توسط بنگاههای املاک که از مردم دریافت می‌شود، اما به دولت نمی‌دهند، اظهار داشت: به مالیات ارزش افزوده همه املاکی‌ها رسیدگی می‌شود و براساس تعداد مبایعه‌نامه و کد رهگیری املاک، مالیات آنها اخذ می‌شود. 

مدیرکل فنی و اعتراض مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که گاهی توافق می‌شود تا معامله به صورت رسمی ثبت نشده و کد رهگیری تبادل و دریافت نشود، گفت: اطلاعات معامله رسمی در بنگاه دریافت می‌کنیم، اما اگر معامله غیر رسمی باشد، دسترسی نداریم، کما اینکه برآورد علی رأس برای دریافت مالیات املاک نیز درنظر گرفته می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه مبنای دریافت مالیات بر ارزش افزوده دریافت کد رهگیری است، بیان داشت: ممکن است بنگاه، کنار آن کارهای دیگر انجام دهند، برای اینکه فرار مالیاتی صورت نگیرد مبلغی اضافه تنظیم می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد، اما معمولاً کد رهگیری ملاک عمل دریافت مالیات است. اگر مواردی وجود داشته باشد که متوجه شویم، از مالیات علی‌الرأس استفاده می‌کنیم. 

به گفته ابراهیم بیگی، مستندات و اطلاعات مالی طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مسقتیم دریافت شده و فعالان اقتصادی معاملات فصلی خود را ثبت می‌کنند. با همه این اوصاف اطلاعات خرید و فروش‌ املاک که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و بخش اجاره که دارای کد رهگیری است، را داریم. 

مدیرکل فنی و اعتراض مؤدیان مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که اطلاعات فوق‌الذکر را طبق خوداظهاری افراد دریافت می‌کنید آیا اطلاعات دیگری از نهادهای دارنده اطلاعات دارید، گفت: یکسری اطلاعات رسمی وجود دارد و مابقی براساس مشاهدات میدانی حسابرس و ممیز انجام می‌شود و درعین حال اتحادیه‌ها نیز میزان کارکرد املاک را اعلام می‌کنند. 

وی با تاکید بر اینکه از شهرداری‌ها اطلاعات دریافت می‌کنیم، افزود: در بخش اجاره دریافت مالیات ارزش افزوده سخت‌تر است، چون احتمال دارد توافق شود که رهگیری میان اشخاص حقیقی دریافت نشود، اما در اشخاص حقوقی این مشکل وجود ندارد.

مدیرکل فنی و اعتراض مؤدیان مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی یادآور شد: افرادی که تکالیف مالیاتی خود را انجام نمی‌دهند، جریمه خواهند شد و براساس رسیدگی‌ها افراد از تور مالیاتی بیرون نمی‌مانند. 

به گفته ابراهیم بیگی، بنگاه‌های املاک را به طور ویژه بررسی می‌کنیم، به ویژه در شهر تهران. ممکن است مالیات ارزش افزوده ابرازی صفر باشد، اما برگه تشخیص قطعی که سازمان مالیاتی صادر می‌کند، مهم است. در شهر تهران نسبتا اشراف خوبی داریم و اطلاعات خوبی دریافت شده و تمام دیتاها با هم تطبیق داده می‌شود.