فصل پاییز فصلی بسیار تعیین کننده در امر نگهداری و باغبانی مفید از فضای سبز به شمار می اید.اقدامات اصولی که در فصل پاییز و زمستان صورت میگیرد در  جهت هرچه رشد بهتر درختان و گیاهان و همچنین شادابی و سلامت فضای سبز است.

در فصل پاییز به یکسری عملیات باغبانی خاصی در باغ جهت کاشت و نگهداری احتیاج است تا در فصل بهار و تابستان رشد گیاهان به صورت ایده آل انجام شود.

همچنین زیر و رو کردن خاک , هرس کردن درختان , جلوگیری از رشد علف های هرز و همچنین کود دهی خاک از جمله عوامل مهم برای حیات گیاهان میباشد زیرا جریان شیره گیاهی کاهش پیدا کرده و آسیب بسیار کمتری به گیاهان وارد میشود.

 

نگهداری از باغ در فصل پاییز

 

تاثیر PH خاک

ph خاک به طور مستقیم و غیر مستقیم در رشد گیاهان تاثیر دارد اما مهم ترین نقش آن در باغ ها کنترل حلالیت عناصر غذایی در خاک است و در یک باغ باید میزان ph خاک آن اندازه گیری شود اینکار معیاری برای میزان اسیدی  بودن و قلیایی بودن خاک است.

بعد از اندازه گیری  ph اگر میزان اسیدی بودن خاک بیشتر بود باید به آن آهک اظافه کرد البته باید در نظر داشته باشیید که آهک سریعا عمل نمیکند و تاثیرش را چند ماه بعد از اظافه شدن به خاک نشان میدهد بنابراین باید در پاییز و یا زمستاناین کار انجام شود تا در فصل بهار خاک آماده باشد.

در صورت دیگر اگر میزان قلیایی بودن خاک بیشتر بود باید به آن گوگرد  اظافه کنید  وظیفه اصلی ph که حلالیت غذایی میباشد با بالا بودن میزان قلیایی خاک کاهش میابد و مواد غذایی لازم برای گیاهان به آنها نمیرسد.

همچنین کمبود بارش باران و همچنین مناطقی با آب و هوای خشک باعث قلیایی شدن خاک میشود.

حفظ سطح خاک از سرما

در فصل سرما بهتر است برای اینکه خاک رطوبت را در خود نگه دارد و از فرسایش خاک جلوگیری شده و مواد غذایی به گیاهان برسد سطح خاک به خوبی پوشانده شود.

یکی از مشکلات عمده در فصل پاییز و زمستان یخ زدگی ریشه گیاهان میباشد که در این موارد با پوشاندن سطح خاک میتوان از آنجلوگیری کرد در جاهای وسیع تر میتوانید از گیاهانی که در سرما مقاوم تر هستند استفاده کنید که سطح مورد نظر شما را پوشش دهند و در جاهای  کوچکتر بهتر است از مالچ پاشی استفاده کنید.

 

از بین بردن علف های هرز باغ

علف های هرز در یک باغ در  واقع میزبانی برای آفت ها و قارچ ها در یک باغ میباشند پس اگر شما هم مشکل علف های هرز را دارید بهتر است هرچه سریع تر دست به کار شوید و آنهارا از بین ببرد چرا که علف هرز در باغ در اولین قدم با گیاهان در جذب آب , نور و نیتروژن  به رقابت میپردازد پس با جلوگیری هرچه سریع تر از رویش علف هرز از اتلاف انرژی خاک جلوگیری کنید.

از بین بردن علف های هرز باغ

آبیاری  کردن درختان

برای اینکه درختان و گیاهان در زمستان در جذب آب لازم به دلیل زمین یخ زده ناتوان هستند میتوان با آبیاری مناسب  آنها در فصل پاییز در برابر سرما و آسیب رسیدن به آنها جلوگیری کرد.

در اواخر فصل پاییز قبل شروع شدن سرمای شدید و یخ زدن زمین برای آخرین بار به صورت کامل آبیاری کنید تا در زمستان آب لازم برای سالم بودن را داشته  باشند.

اظافه کردن کود

کود را به صورت تدریجی و آرام  به خاک اظافه کنید در صورت آب و هوای معتدل میتوان بهترین مواد غذایی را که توسط کود به گیاهان میرسد ارائه کرد.کود دادن به باغ ها و چمن ها در فصل پاییز باعث میشود که ریشه گیاهان به خوبی تقویت شوند به همین دلیل است که گیاهان بعد از گرمای تابستان تابستان بهبود پیدا میکنند.و شرایط ایده آل خود را برای  رشد بهتر در فصل های بعد پیدا میکنند.