در مقاله های قبلی در مورد روش هایی که به شما کمک میکردند باغ ویلا و یا ملکی را سریع بفروشید نکاتی گفته بودیم . تمیز کردن ، مرتب کردن و خلوت کردن و غیره از نکاتی بودند که کمک به فروش ملک شما میکردند . اما نکاتی هم هستند که در صورت رعایت نکردنشان ملک یا باغ ویلا شما به کندی و حتی ممکن است زیر قیمت فروخته شود .

تعمیر نکردن به ضرر شما خواهد بود

تصور کنید که شما خریدار هستید و برای بازدید به یک ملک مراجعه میکنید . قطعا اگر این ملک رنگ و رو رفته همراه با مشکلات فنی فراوانی باشد ، نظر شما را جلب نمیکند . و حتی اگر زمانی مایل به خرید چنین ملکی باشید ، قطعا خیلی پایین تر از قیمت منطقه حاضرید برای این ملک هزینه کنید . هر خریداری با خانه تعمیر نشده مواجه شود یقینا برآوردی برای هزینه تعمیر میکند و خیلی بیشتر از آن را از ارزش خانه کم میکند . پس بهتر است که تمامی تعمیرات را قبل از فروش انجام بدهید و مطمئن باشید که بیشتر از هزینه ای که کرده اید سود خواهید کرد .

قیمت بالا باغ ویلا شما به نفع همسایه خواهد بود

در مطلب فروش سریع باغ ویلا تاکید کردیم که حین فروش باید واقع بین باشید و قیمت گذاری درستی به کمک مشاورین املاک با تجربه انجام بدهید .زیرا افرادی که در منطقه مشخصی به دنبال خرید ملک هستند ، حتما با توجه به بودجه ای که دارند به سراغ آن منطقه آمده اند پس اگر شما بیش از قیمت منطقه ارزش گذاری کنید ، نه تنها ارزشی به ملک شما اضافه نمیشود بلکه خریداران جذب املاک دیگر میشوند .

تصاویر با کیفیتی از ملک شما وجود ندارد

شما میتوانید صاحب زیباترین خانه دنیا باشید ولی تا زمانی که تصویر واضحی از خانه خود برای بارگذاری در وبسایت ها و شبکه های اجتماعی نداشته باشید ، هیچ کس نمیتواند متوجه زیبایی ویلا و یا ملک شما شود . مخصوصا اگر شما صاحب ویلایی بزرگ و لوکس هستید ، باید از عکاسی حرفه ای بخواهید تا با ثبت تصاویر اصولی زیبایی ملک شما در تصویر منعکس کند.

عکاسی حرفه ای از خانه برای فروش