لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه کردزار شهریار (صفحه2 )

 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 848
 • کردزار
 • 334
 • 1070 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 833
 • کردزار
 • 411
 • 1050 متر باغ ویلا در کوچه پانیذ کردزار

 • کد: 823
 • کردزار
 • 805
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 824
 • کردزار
 • 852
 • 1600 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 828
 • کردزار
 • 1747
 • 2500 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 830
 • کردزار
 • 1102
 • باغ ویلا لوکس در منطقه باغ ویلایی کردزار

 • کد: 813
 • کردزار
 • 710
 • باغ ویلا لوکس در منطقه آرام و دنج کردزار

 • کد: 612
 • کردزار
 • 1374
 • 2300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 804
 • کردزار
 • 493
 • 560 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 800
 • کردزار
 • 688
 • 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 1169
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 798
 • کردزار
 • 430
 • 820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 532
 • باغ ویلای 1000 متری در کردزار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 734
 • 2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 397
 • 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 396
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 787
 • کردزار
 • 379
 • 720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 779
 • کردزار
 • 1062
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 778
 • کردزار
 • 446
 • 960 متر باغ ویلا نوساز در کردزار

 • کد: 773
 • کردزار
 • 541
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 772
 • کردزار
 • 1122

باغ ویلا ویژه در شهریار