لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه کردزار شهریار (صفحه4 )

 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1397
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 764
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 731
 • کردزار
 • 908
 • باغ ویلای 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1031
 • 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 1060
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 1023
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 1091
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 435
 • کردزار
 • 945
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 976
 • 1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 82
 • کردزار
 • 712
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 2545
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 2314
 • فروش باغ ویلا 850 متری به صورت مبله در کردزار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 2007
 • باغ ویلایی در کردزار شهریار به متراژ 1000 متر

 • کد: 705
 • کردزار
 • 1755

باغ ویلا ویژه در شهریار