لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه کردزار شهریار (صفحه4 )

 • 800 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 1193
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 919
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 500
 • کردزار
 • 1987
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1638
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 958
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 731
 • کردزار
 • 1236
 • باغ ویلای 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1350
 • 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 1328
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 1372
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 1449
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 435
 • کردزار
 • 1287
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 1207
 • 1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 82
 • کردزار
 • 902
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 3078
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 2972
 • فروش باغ ویلا 850 متری به صورت مبله در کردزار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 2735
 • باغ ویلایی در کردزار شهریار به متراژ 1000 متر

 • کد: 705
 • کردزار
 • 2404

باغ ویلا ویژه در شهریار