لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه کردزار شهریار (صفحه4 )

 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 500
 • کردزار
 • 1828
 • باغ ویلا 930 متری در کردزار شهریار

 • کد: 734
 • کردزار
 • 1525
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 733
 • کردزار
 • 849
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 731
 • کردزار
 • 1030
 • باغ ویلای 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 730
 • کردزار
 • 1185
 • 1300 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 725
 • کردزار
 • 1187
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 724
 • کردزار
 • 1184
 • باغ ویلا 1000 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 508
 • کردزار
 • 1258
 • باغ ویلا 3000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 435
 • کردزار
 • 1105
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 59
 • کردزار
 • 1083
 • 1300 متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 82
 • کردزار
 • 799
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 2772
 • 500 متر باغ ویلا در کردزار

 • کد: 569
 • کردزار
 • 2590
 • فروش باغ ویلا 850 متری به صورت مبله در کردزار

 • کد: 654
 • کردزار
 • 2320
 • باغ ویلایی در کردزار شهریار به متراژ 1000 متر

 • کد: 705
 • کردزار
 • 2037

باغ ویلا ویژه در شهریار