لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه کردزار شهریار (صفحه3 )

 • باغ ویلای 1000 متری در کردزار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 889
 • 2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 515
 • 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 535
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 787
 • کردزار
 • 524
 • 720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 779
 • کردزار
 • 1164
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 778
 • کردزار
 • 531
 • 960 متر باغ ویلا نوساز در کردزار

 • کد: 773
 • کردزار
 • 648
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 772
 • کردزار
 • 1450
 • 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 765
 • کردزار
 • 1282
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 762
 • کردزار
 • 504
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 662
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 28
 • کردزار
 • 687
 • 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 758
 • کردزار
 • 739
 • باغ ویلای 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 756
 • کردزار
 • 794
 • باغ ویلا 1450 متری در کردزار شهریار

 • کد: 746
 • کردزار
 • 794
 • باغ ویلای 500 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 1654
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 653
 • کردزار
 • 3090
 • باغ ویلای 700 متری در شهریار

 • کد: 741
 • کردزار
 • 987
 • 800 متر باغ ویلا در شهریار

 • کد: 15
 • کردزار
 • 976
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 736
 • کردزار
 • 753
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 500
 • کردزار
 • 1704

باغ ویلا ویژه در شهریار