لیست آگهی های باغ ویلا در منطقه کردزار شهریار (صفحه3 )

 • 800 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 799
 • کردزار
 • 2589
 • باغ ویلایی در شهریار با مساحت 1000 متر

 • کد: 798
 • کردزار
 • 734
 • 820 متر باغ ویلا لوکس در کردزار

 • کد: 797
 • کردزار
 • 1006
 • باغ ویلای 1000 متری در کردزار

 • کد: 796
 • کردزار
 • 1177
 • 2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار

 • کد: 801
 • کردزار
 • 747
 • 2200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 793
 • کردزار
 • 788
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 787
 • کردزار
 • 746
 • 720 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 779
 • کردزار
 • 1336
 • 1000 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 778
 • کردزار
 • 684
 • 960 متر باغ ویلا نوساز در کردزار

 • کد: 773
 • کردزار
 • 889
 • 500 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 772
 • کردزار
 • 2192
 • 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 765
 • کردزار
 • 1674
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 762
 • کردزار
 • 663
 • 1150 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 701
 • کردزار
 • 897
 • 1200 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 28
 • کردزار
 • 869
 • 700 متر باغ ویلا در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 758
 • کردزار
 • 894
 • باغ ویلای 500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 756
 • کردزار
 • 1097
 • باغ ویلا 1450 متری در کردزار شهریار

 • کد: 746
 • کردزار
 • 1087
 • باغ ویلای 500 متری در شهریار منطقه کردزار

 • کد: 729
 • کردزار
 • 2014
 • باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

 • کد: 653
 • کردزار
 • 3895
 • باغ ویلای 700 متری در شهریار

 • کد: 741
 • کردزار
 • 1317

باغ ویلا ویژه در شهریار