باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 32
 • باغ ویلا 1000 متری در البرز البرز

 • کد: 1046
 • البرز
 • 133
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 908
 • ملارد
 • 1206
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 163
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 183
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1042
 • کردزار
 • 163
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1039
 • شهریار
 • 311
 • باغ ویلا 1400 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1038
 • یبارک
 • 350
 • باغ ویلا 1750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1029
 • خوشنام
 • 509
 • باغ ویلا 1100 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 1025
 • دهکده فردیس
 • 430
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1024
 • شهریار
 • 551
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 2578
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 2062
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 693
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 675
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 997
 • محمدشهر
 • 875
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 869
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 608
 • باغ ویلا 1685 متری در ملارد ملارد

 • کد: 985
 • ملارد
 • 618
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 719
 • باغ ویلا 1250 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 972
 • دهکده فردیس
 • 1256

باغ ویلا ویژه