باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1089
 • ملارد
 • 72
 • باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1088
 • خوشنام
 • 126
 • باغ ویلا 1600 متری در البرز البرز

 • کد: 1070
 • البرز
 • 411
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1068
 • شهریار
 • 770
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 492
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 703
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1051
 • ملارد
 • 486
 • باغ ویلا 1120 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1049
 • شهریار
 • 571
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 2133
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 728
 • باغ ویلا 1000 متری در البرز البرز

 • کد: 1046
 • البرز
 • 1237
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 908
 • ملارد
 • 2007
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 678
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 807
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1042
 • کردزار
 • 689
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1039
 • شهریار
 • 1009
 • باغ ویلا 1400 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1038
 • یبارک
 • 692
 • باغ ویلا 1750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1029
 • خوشنام
 • 1429
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1024
 • شهریار
 • 883
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 1025
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 920

باغ ویلا ویژه