باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 8000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 959
 • قشلاق
 • 78
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 849
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 400
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 562
 • باغ ویلا 1430 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 910
 • محمدشهر
 • 540
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 609
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 650
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 761
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 1351
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 610
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 887
 • دهکده فردیس
 • 495
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 1104
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 659
 • باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 883
 • خوشنام
 • 834
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 822
 • زیبادشت
 • 1440
 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 820
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 613
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 3208
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 2808
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 527
 • باغ ویلا 2700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 1504

باغ ویلا ویژه