باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 2173
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 1496
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 384
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 434
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 997
 • محمدشهر
 • 567
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 538
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 417
 • باغ ویلا 1685 متری در ملارد ملارد

 • کد: 985
 • ملارد
 • 467
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 516
 • باغ ویلا 1250 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 972
 • دهکده فردیس
 • 752
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 2956
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 899
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 964
 • خوشنام
 • 979
 • باغ ویلا 8000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 959
 • قشلاق
 • 331
 • باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

 • کد: 679
 • کردزار
 • 1745
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 1345
 • باغ ویلا 1430 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 910
 • محمدشهر
 • 940
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 1158
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 977
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 1362
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 2057

باغ ویلا ویژه