باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 6250 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 805
 • محمدشهر
 • 262
 • باغ ویلا 3000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 815
 • قشلاق
 • 204
 • باغ ویلا 4375 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 660
 • محمدشهر
 • 1596
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 599
 • باغ ویلا 1700 متری در شهریار شهریار

 • کد: 791
 • شهریار
 • 208
 • باغ ویلا 2700 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 777
 • زیبادشت
 • 376
 • باغ ویلا 1500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 585
 • محمدشهر
 • 1300
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 685
 • محمدشهر
 • 820
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 600
 • خوشنام
 • 719
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 743
 • زیبادشت
 • 346
 • باغ ویلا 2100 متری در شهریار شهریار

 • کد: 738
 • شهریار
 • 313
 • باغ ویلا 1000 متری در تیسفون شهریار

 • کد: 43
 • تیسفون
 • 967
 • باغ ویلا 3000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 56
 • زیبادشت
 • 1039
 • باغ ویلا 3800 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 637
 • دهکده فردیس
 • 1912
 • باغ ویلا 850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 564
 • دهکده فردیس
 • 2097
 • باغ ویلا 7000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 719
 • شهریار
 • 1334
 • باغ ویلا 7000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 722
 • زیبادشت
 • 509
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 723
 • زیبادشت
 • 371
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 693
 • محمدشهر
 • 495
 • باغ ویلا 18000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 682
 • محمدشهر
 • 472
 • باغ ویلا 2100 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 501
 • زیبادشت
 • 540

باغ ویلا ویژه