باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 1600 متری در البرز البرز

 • کد: 1070
 • البرز
 • 111
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1068
 • شهریار
 • 251
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 176
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 418
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1051
 • ملارد
 • 317
 • باغ ویلا 1120 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1049
 • شهریار
 • 404
 • باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد

 • کد: 806
 • ویلادشت
 • 1766
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 627
 • دهکده ویلایی باران
 • 2943
 • باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1047
 • شهریار
 • 516
 • باغ ویلا 1000 متری در البرز البرز

 • کد: 1046
 • البرز
 • 820
 • باغ ویلا 1000 متری در ملارد ملارد

 • کد: 908
 • ملارد
 • 1725
 • باغ ویلا 1200 متری در شهرک والفجر شهریار

 • کد: 1044
 • شهرک والفجر
 • 493
 • باغ ویلا 1730 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1043
 • شهریار
 • 578
 • باغ ویلا 1900 متری در کردزار شهریار

 • کد: 1042
 • کردزار
 • 522
 • باغ ویلا 750 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1039
 • شهریار
 • 772
 • باغ ویلا 1400 متری در یبارک شهریار

 • کد: 1038
 • یبارک
 • 569
 • باغ ویلا 1750 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1029
 • خوشنام
 • 1058
 • باغ ویلا 1250 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1024
 • شهریار
 • 758
 • باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

 • کد: 916
 • کردزار
 • 2329
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1005
 • خوشنام
 • 903
 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 796

باغ ویلا ویژه