باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 3680 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1103
 • کردامیر
 • 60
 • تالار 2500 متری در شهریار شهریار

 • کد: S 107
 • شهریار
 • 15
 • سوله 4800 متری در ملارد ملارد

 • کد: s 104
 • ملارد
 • 11
 • سوله 4500 متری در شهریار شهریار

 • کد: S 103
 • شهریار
 • 8
 • سوله 5000 متری در صفادشت ملارد

 • کد: S 102
 • صفادشت
 • 13
 • باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1102
 • خوشنام
 • 91
 • باغ ویلا 1050 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 1101
 • کردامیر
 • 168
 • باغ ویلا 2000 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 1000
 • زیبادشت
 • 458
 • باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 942
 • خوشنام
 • 2388
 • باغ ویلا 1950 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 792
 • زیبادشت
 • 5002
 • باغ ویلا 1000 متری در ارسطو صفادشت

 • کد: 66
 • ارسطو
 • 1876
 • باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1095
 • خوشنام
 • 342
 • باغ ویلا 1075 متری در دهکده ویلایی باران ملارد

 • کد: 557
 • دهکده ویلایی باران
 • 3556
 • باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1093
 • شهریار
 • 168
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1089
 • ملارد
 • 379
 • باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1088
 • خوشنام
 • 481
 • باغ ویلا 1600 متری در البرز البرز

 • کد: 1070
 • البرز
 • 558
 • باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 1068
 • شهریار
 • 920
 • باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1066
 • خوشنام
 • 620
 • باغ ویلا 3000 متری در خوشنام ملارد

 • کد: 1053
 • خوشنام
 • 826
 • باغ ویلا 1500 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1051
 • ملارد
 • 617

باغ ویلا ویژه