باغ ویلا از 3 میلیارد به بالا

 • باغ ویلا 1750 متری در ملارد ملارد

 • کد: 1002
 • ملارد
 • 79
 • باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 997
 • محمدشهر
 • 150
 • باغ ویلا 4500 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 996
 • محمدشهر
 • 156
 • باغ ویلا 2600 متری در کردزار شهریار

 • کد: 993
 • کردزار
 • 141
 • باغ ویلا 1685 متری در ملارد ملارد

 • کد: 985
 • ملارد
 • 201
 • باغ ویلا 4000 متری در شهریار شهریار

 • کد: 979
 • شهریار
 • 280
 • باغ ویلا 1250 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 972
 • دهکده فردیس
 • 348
 • باغ ویلا 4100 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 970
 • محمدشهر
 • 2465
 • باغ ویلا 5000 متری در وحیدیه شهریار

 • کد: 923
 • وحیدیه
 • 738
 • باغ ویلا 8000 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 959
 • قشلاق
 • 217
 • باغ ویلا 6400 متری در شهریار شهریار

 • کد: 931
 • شهریار
 • 1468
 • باغ ویلا 4200 متری در زیبادشت محمدشهر

 • کد: 921
 • زیبادشت
 • 862
 • باغ ویلا 1430 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 910
 • محمدشهر
 • 727
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 907
 • دهکده فردیس
 • 848
 • باغ ویلا 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

 • کد: 905
 • محمدشهر
 • 797
 • باغ ویلا 1850 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 904
 • دهکده فردیس
 • 1019
 • باغ ویلا 1060 متری در کردامیر شهریار

 • کد: 897
 • کردامیر
 • 1657
 • باغ ویلا 3750 متری در قشلاق ملارد

 • کد: 893
 • قشلاق
 • 781
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 887
 • دهکده فردیس
 • 648
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 885
 • دهکده فردیس
 • 1482
 • باغ ویلا 1200 متری در دهکده فردیس فردیس

 • کد: 884
 • دهکده فردیس
 • 850

باغ ویلا ویژه